Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vistelsetider

Botkyrka kommun erbjuder barn som har plats i kommunal förskola olika vistelsetider.

I e-tjänsten fyller vårdnadshavare i tiden barnet ska vara på förskolan. Tidsöverenskommelsen godkänns digitalt av rektor på berörd förskola. Om komplettering behövs kontaktas vårdnadshavare. Tidsöverenskommelsen är bindande.

 • När vårdnadshavare tackat ja till erbjudande om plats får barnet en placering på 25 timmar per vecka, 5 timmar per dag där tiden är förlagd till klockan 09.00–14.00.
 • Barn till föräldralediga, arbetssökande och de som saknar sysselsättning har rätt till förskola 5 timmar per dag, klockan 09.00–14.00.
 • Tidsöverenskommelse görs via e-tjänst vid förändring av arbets- eller studiesituation.
 • Vid behov av vistelsetid utöver 5 timmar per dag är det obligatoriskt för vårdnadshavare att lämna arbetsschema och arbetsgivarintyg/studieintyg som styrker behovet. Blankett för arbetsgivarintyg finns nedan. Blanketten bifogas i e-tjänsten Tidsöverenskommelse.
 • Oregelbundna arbetstider/studietider behöver även styrkas med ett separat arbetsschema/studieschema som bifogas i e-tjänsten Tidsöverenskommelse.
 • Du som har ditt barn på allmän förskola ska göra en ny tidsöverenskommelse vid behov av ändring av vistelsetid.

Olika vistelsetider

Allmän förskola:

 • Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs inom förskolan som en integrerad verksamhet.
 • Barnet kan erbjudas plats från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
 • Allmän förskola ska omfatta 15 timmar per vecka med minst 525 timmar om året och följer skolans läsår.
 • Ingen verksamhet bedrivs under grundskolans lovdagar. Information om grundskolans lovdagar finns här.
 • Rektor fastställer närvarotiden.

15h/vecka:

 • Barnet får gå under lov (halv avgift erläggs).

25h/vecka

 • 5 timmar per dag, max 25 timmar per vecka.

Mer är 25h/vecka:

 • Du som arbetar eller studerar kan ha ditt barn på förskola mer än 5 timmar per dag.
 • Om du vill att barnet ska vara mer än 5 timmar på förskolan behöver du visa arbetsschema och arbetsgivarintyg/studieintyg. Blanketten bifogas i e-tjänsten Tidsöverenskommelse. Oregelbundna arbetstider/studietider behöver även styrkas med ett separat arbetsschema/studieschema som bifogas i e-tjänsten Tidsöverenskommelse.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: