Öppna mobilmenyn

Skicka faktura till kommunen

Fakturauppgifter

Fakturaadress:
Botkyrka kommun
Fack 760280
R 067
106 37 STOCKHOLM​

Organisationsnummer: 212000-2882

PEPPOL

Botkyrka kommun kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. För att skicka e-faktura till oss behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Botkyrka kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002882. De format som Botkyrka kommun kan ta emot i PEPPOL nätverket är både PEPPOL-fakturan (PEPPOL BIS Billing 3) och Svefaktura.

VAN

Ni kan också skicka till vår VAN-tjänst med andra kommunikationssätt. Botkyrka kommun tar emot e-faktura i samma format som ovan också via Inexchange som är vår VAN-tjänst. Vårt parts-id är då GLN 7381036800004.

Om ni inte har ett affärssystem

Använd vår fakturaportal via www.inexchange.se. Den webbaserade tjänsten är gratis för er att använda. Klicka på skapa konto för att skapa ett konto direkt på Inexchanges webbplats.

Följ sedan anvisningarna för att komma igång och skicka er första e-faktura. På webbplatsen finns tydliga instruktioner. Där finns också en instruktionsfilm om hur det fungerar

BK-nummer anges i fakturaportalen i fältet Ert referensnummer. Fakturan ska alltid skickas som e-faktura även om andra alternativ finns i portalen.

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen och ekonomisystem. Hör med er systemleverantör eller er redovisningsbyrå. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag som komplement till befintligt systemstöd. Ni kan själva anlita en VAN-tjänst eller köpa till en enklare lösning som brukar kallas virtuell fakturaskrivare.

BK-nummer

Bk-nummer skrivs såhär: Bk-nr: 00000000 (byt ut nollorna mot rätt siffror)

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: