Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om kognitiv svikt

Beata Terzis är neuropsykolog och föreläser här om kognition (informationsbearbetning).

Kognitiva funktioner behövs för att bearbeta information, som att kunna tolka omgivningen, minnas, lösa problem och ta beslut. När kognitionen är nedsatt så gäller det alltså fler funktioner än bara minnet.

Kunskap om kognition är en förutsättning för att kunna möte och bemöta personer med sviktande elller nedsatt kognition på ett mer medvetet och adekvat sätt.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: