Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stöd till personer som vill lämna en kriminell bana

Botkyrka kommun arbetar för att kunna stötta Botkyrkabor som lever i eller är i riskzonen för ett kriminellt liv.

Arbetet byggs på en myndighetsövergripande samverkan som inledningsvis består av fler verksamheter inom kommun, lokalpolisområde Botkyrka och Botkyrkabyggen AB. Det samordnas utifrån det våldspreventiva center som initierats i Botkyrka.

Målet är att personer som vill lämna en kriminell bana ska få stöd i att etablera en trygg tillvaro. Stödet ska bidra till att minska kriminalitet och nyrekrytering till kriminalitet samt bidra till ett tryggare samhälle.

Senast uppdaterad:

Tülün är en av många mammor som har varit tvungna att begrava sitt barn på grund av gängkriminaliteten. Lyssna på hennes historia i videon ovan. Film från polisen.se

Senast uppdaterad: