Öppna mobilmenyn

Samhällsbyggnadsnämnden

Möten och handlingar

Samhällsbyggnadsnämndens möten är öppna för allmänheten. Bläddra i mapparna för att ta del av handlingar, kallelser och protokoll inför och efter nämndmöten.

Vad vi gör

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden har ansvar för tillsyn över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Vi ansvarar också för kommunens gata, park- och markförvaltning. Nämnden är också kommunens trafiknämnd.

Nämndens sekreterare är Olov Lindquist.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: 17 mars 2020