Öppna mobilmenyn

Samhällsbyggnadsnämnden

Möten och handlingar

Samhällsbyggnadsnämndens möten är öppna för allmänheten.

Du hittar mötesdatum, handlingar till möten och protokoll från möten på kommunens webbplats Insyn i politiken.

Äldre handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från nämndmöten mellan 2014-2020.

Vad vi gör

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden har ansvar för tillsyn över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Vi ansvarar också för kommunens gata, park- och markförvaltning. Nämnden är också kommunens trafiknämnd.

Nämndens sekreterare är Olov Lindquist.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: