Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Samhällsbyggnadsnämnden

Vad vi gör

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden har ansvar för tillsyn över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Vi ansvarar också för kommunens gata, park- och markförvaltning. Nämnden är också kommunens trafiknämnd.

Nämndens sekreterare är Emmy Benedicto. E-post: sbf@botkyrka.se.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: