Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Samhällsbyggnadsnämnden

Vad vi gör

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden har ansvar för tillsyn över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Vi ansvarar också för kommunens gata, park- och markförvaltning. Nämnden är också kommunens trafiknämnd.

Nämndens sekreterare är Ana Draganov Andersson. E-post: sbf@botkyrka.se.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: