Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Luna

På vår förskola möts barn, pedagoger och familjer och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande och ett världsmedborgarskap för våra barn i Botkyrka!

Fakta om förskolan

Område: Riksten

Avdelningar: 6 st

Barn: ca 110 st

Vår inriktning

Luna är en del av Tullinge södras förskoleenhet. Enheten har en tydlig vision: vi ska erbjuda alla barn, familjer och pedagoger en förskola av hög kvalité med fokus på lek, undervisning och utveckling.

Vi arbetar för en god samverkan med hemmet. Insyn, inflytande och delaktighet i barnens vardag på förskolan är viktig för hur deras livslånga lärande tar form. Därför involverar vi alla vårdnadshavare genom att bjuda in till olika sammankomster som föräldramöten och drop-in med fokus på för barnen viktiga processer. Vi har även en vernissagevecka varje vår som knyter ihop läsåret.

På Luna är leken en förutsättning för lärande och grunden till det vi bygger vår utbildning på. Vi lägger stor vikt vid pedagogiska, inspirerande och utvecklande miljöer, både inne och ute. Våra miljöer är i ständig förändring och styrs utifrån pedagogerna och barnens önskemål. Allt för att skapa ett så lustfyllt utforskande och undersökande som möjligt.

Språket är en av de viktigaste nycklarna för att kunna ta till sig av allt det som världen har att erbjuda. Att som liten få presenteras och förundras över sagans härliga värld vid högläsning, eller att få utforska bokstävernas magiska väsen bilda ord, meningar och berättelser är en viktig del som förskolans uppdrag vilar på.

Förskolan Luna består av sex avdelningar fördelade på två våningar. Grupperna är formade främst utifrån ålder och just nu har vi tre olika åldersgrupper. I den dagliga verksamheten nyttjar vi självklart närheten till naturen och alla avdelningar är ute minst en gång om dagen. Vi strävar efter att laga mat från grunden och våra erfarna kockar arbetar medvetet för att minska vårt matsvinn och servera ekologisk och hållbar mat.

Hitta hit

Förskolan Luna ligger på Kanslivägen 24, 146 34 Tullinge
Förskolan Luna i Google maps

Barn som känner sig sedda ser andra, barn som tror att de kan finner lösningar, och barn som själva mår bra tar hand om andra!

Okänd källa

Barnomsorg i Botkyrka

Vi fortsätter att satsa på våra förskolor i kommunen. Satsningen ger barnen en trygg, pedagogisk, kreativ miljö som bidrar till ett livslångt lärande. Detta bidrar till språkutveckling och förberedelse inför skolan. Barnen får också nya vänner och stark gemenskap när de leker tillsammans på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Förskolan tillhör Tullinge södra förskoleenhet.
tullingesodraforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Linda Pahrne
linda.pahrne@botkyrka.se
070-228 72 93

Biträdande rektor
Susanne von Konow Eriksson
susanne.von.konow@botkyrka.se
072-513 39 50

Avdelningar
Callisto: 072-204 16 90
Charon: 072-204 16 80
Dione: 076-834 95 13
Hydra: 072-204 16 30
Titan: 076-834 93 48
Triton: 072-204 16 40

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: