Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Södertörns överförmyndarnämnd

Vad vi gör

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Botkyrka kommun har i samverkan med Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Tyresö en gemensam nämnd.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Läs mer om Södertörns överförmyndarnämnd på Haninge kommuns webbplats.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: