Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pedagogisk omsorg

I den pedagogiska omsorgen arbetar oftast en dagbarnvårdare i sitt eget hem, ett så kallat familjedaghem, med en grupp barn i åldern 1–6 år.

Pedagogisk omsorg riktar sig till barn i åldrarna ett till vårterminen barnet fyller sex år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg vägleds av förskolans läroplan men styrs inte av den. Pedagogisk omsorg kan vara en verksamhet där barn tas om hand i personalens eget hem (familjedaghem), i flerfamiljslösningar eller i en särskild lokal. Barngruppen består oftast av fem till sex barn.

Läs mer om pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplats

Familjedaghem i fristående regi

Alby

Kenzas Advokatbacken 22

Fittja

Stockholm dagmamma Krögarvägen 99

Hallunda-Norsborg

Labolina Hundhamravägen 25

Musungarna Hundhamravägen 27

Nallen Hundhamravägen 56

Tullinge

Gabi och Lilla Piraterna Genvägen 8B

Karamelita Alpvägen 11

Tumba

Rima Storvretsvägen 56

Michellas familjedaghem Storvretsvägen 80

Vårsta-Grödinge

Olberga föräldrakooperativ Olbergavägen 17

Villa Contigo Tyttinge gård 1

Senast uppdaterad:

Barnomsorg i webbkartan

Här hittar du alla förskolor och övrig pedagogisk omsorg på vår webbkarta. Klicka på en ikon i kartan för mer information.

Webbkartan

Senast uppdaterad: