Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Språkutvecklande arbete

I varje förskola ska pedagogerna i förskolan anpassa aktiviteter, arbetssätt och miljö utifrån barnens behov. Det ska underlätta barnens språkliga utveckling i flera steg.

Riktlinjer för språkutvecklande arbete

Utbildningsnämnden har riktlinjer för arbete med språkutveckling. Riktlinjerna gäller sedan 1 januari 2023.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: