Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Äldrevänligt Botkyrka

Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten och inkluderingen av våra äldre invånare. Därför håller vi nu på att ansluta oss till Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för åldervänliga städer, ett globalt initiativ som syftar till att skapa miljöer som stöder aktivt och hälsosamt åldrande. Håll utkik här för mer information!

Var med och tyck till!

Just nu genomför vi en enkätundersökning, dina åsikter och förslag är viktiga. Delta i vår undersökning och dela dina idéer om hur vi kan göra Botkyrka mer äldrevänligt.

Vad är WHO äldrevänliga städer?

Äldrevänliga städer är ett initiativ av Världshälsoorganisationen som handlar om att främja miljöer som är stärkande och hälsosamma för seniorer. Detta blir allt viktigare i takt med att den globala befolkningen åldras.

Att vara en "åldersvänlig stad" innebär att stadens strukturer, tjänster, och kulturer är utformade för att stödja och göra det möjligt för äldre vuxna att leva på ett säkert, hälsosamt och aktivt sätt samtidigt som de förbli delaktiga kommunen och samhället.

Detta går utöver att bara tillhandahålla tjänster för äldre, det handlar om att skapa en inkluderande och tillgänglig stadsmiljö för människor i alla åldrar, med särskild vikt på den åldrande befolkningen.

Senast uppdaterad:

Har du idéer eller synpunkter? Vi lyssnar!

Dina idéer och tankar hjälper till att forma projektet äldrevänligt Botkyrka.

Kontakta oss med dina tankar och förslag:

Projektsamordnare
Anfel Naadji
anfel.naadji@botkyrka.se

Senast uppdaterad: