Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Regler för placering, vistelsetider och ledighet

Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn från ett års ålder vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga eller är arbetslösa. Allmän förskola erbjuds barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

I reglerna beskrivs kriterier för placering i kommunal förskola, regler för förtur, vistelsetider samt regler för ledighet.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: