Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Borgskolan

Borgskolan är en liten skola med stora ambitioner och höga förväntningar på alla elevers lärande och utveckling. Vi har en öppen atmosfär och tror på att god kommunikation mellan elever, vårdnadshavare och personal är nyckeln till framgång.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Hallunda-Norsborg

Årskurs: F–6, anpassad grundskola åk 1-9

Elever: 310 st

Statistik

Borgskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 77 8 94 93
2022 82 6 96 94

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

På Borgskolan lägger vi stor vikt vid språkutvecklande arbetssätt. Våra elever är ambitiösa och har höga förväntningar på oss, precis som vi har höga förväntningar på dem.

Hos oss finner du engagerade pedagoger som arbetar för att skapa kvalitativ undervisning och trygghet för våra elever. Vi lägger stor vikt vid god arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever där fokus ligger på en positiv grundinställning.

Våra klasser är små, vilket ger oss tid att se och hjälpa varje elev. Vi har tillgång till nya, aktuella läromedel och använder oss gärna av IKT, informations- och kommunikationsteknik, i undervisningen.

Vi arbetar aktivt för att vår skola ska vara den mest trygga platsen för våra elever, en skola fri från våld och kränkningar. Sedan cirka fyra år tillbaka arbetar vi med ”Tåget”, ett våldspreventivt arbete i samarbete med socialtjänsten. Personal på skolan får utbildning och färdiga lektioner med övningar och uppgifter som de gör tillsammans med eleverna för att skapa en så trygg miljö som möjligt.

Hitta hit

Borgskolan finns i tillfälliga paviljonger på Friggs väg 17 i Hallunda-Norsborg. Planen är att Borgskolans elever ska flytta till Eleonoraskolan som ska byggas i Hallunda-Norsborg. Eleonoraskolan beräknas stå klar år 2025.
Borgskolan i Google maps

Mer fakta om Borgskolan

Borgskolan är en tvåparallellig F-6 grundskola med fritidsverksamhet. Vi har förberedelseklasser årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6, samt anpassad grundskola årskurs 1-9.

Borgskolan ligger i Hallunda/Norsborg med gångavstånd till såväl centrum och tunnelbana som Mälaren och naturen.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Tillförordnad rektor
Lovisa Bethmorad
lovisa.bethmorad@botkyrka.se
072-706 81 80

Expedition
borgskolan@botkyrka.se
072-706 81 90
08-530 638 00

Biträdande rektor
Emine Koc
emine.koc@botkyrka.se
073-421 87 30

Besöksadress
Friggs väg 17

(Låg tidigare på Borgvägen 10)

Postadress
145 69 Norsborg

Karta
Borgskolan i Google maps

Sociala medier
Borgskolan på Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Borgskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Borgskolan

Välkommen att söka till oss!

Senast uppdaterad: