Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Rösta i EU-valet

Den 6–9 juni 2024 är det EU-val (Europaparlamentsval) i Europa. Då går miljontals européer till valurnorna för att forma den europeiska demokratins framtid. Det är ett unikt ögonblick där vi tillsammans bestämmer hur Europeiska unionens framtid ska se ut. Att rösta är alltid viktigt – i kommunvalet, regionvalet, riksdagsvalet och EU-valet. Det är en möjlighet att göra din röst hörd i frågor som du bryr dig om.

I Sverige kan du förtidsrösta från den 22 maj fram till den 9 juni 2024, då själva valdagen är.

Två valarbetare håller i en EU-flagga.
En hand som lägger ett EU-flaggsfärgat röstkuvert i en röstlåda.

Därför är det viktigt att du röstar i EU-valet

Ta din möjlighet att göra din röst hörd kring frågor som är viktiga för dig och var med och påverka hur den Europeiska unionens framtid ska se ut.

Ingång till en vallokal. En lapp med texten "Här kan du rösta" sitter på dörren.

Så går förtidsröstningen till

Mellan den 22 maj och fram till den 9 juni går det att förtidsrösta. Här kan du ta del av information om vart du kan gå för att rösta och hur förtidsröstningen går till.

En person som går med olika valsedlar i en vallokal.

Så går röstningen på valdagen till

Den 9 juni är valdagen för att rösta i EU-valet. Här kan ta del av information och beskrivande filmer om hur röstningen går till under valdagen och förtidsröstningsperioden.

Ledamöter i EU-parlamentet under ett möte.

Vad är Europaparlamentet och vad gör de?

Europaparlamentets tre huvuduppgifter är att stifta lagar, utöva kontroll och att besluta om EU-budgeten. Läs mer och ta del av förklarande filmer om Europaparlamentet och EU.

Var kan du rösta?

Det står på din valsedel vilken vallokal du ska gå till för att rösta på valdagen. När valet börjar närma sig kommer vi att lista alla vallokaler för valdagen och även röstmottagningsställena för dig som förtidsröstar.

Vem får rösta?

Alla medborgare i EU-länder har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet (EU-valet). Du får rösta om du har fyllt 18 år på valdagen och är svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige eller är medborgare i ett annat EU-land men folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Läs mer på www.val.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: