Öppna mobilmenyn

Teknik- och fastighetsnämnden

Möten och handlingar

Teknik- och fastighetsnämndens möten är öppna för allmänheten.

Du hittar mötesdatum, handlingar till möten och protokoll från möten på kommunens webbplats Insyn i politiken.

Äldre handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från nämndmöten mellan 2014-2020.

Vad vi gör

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för den allmänna VA-anläggningen, kommunens allmänna mark och förvaltning av kommunens fastigheter och inhyrda lokaler.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i teknik- och fastighetsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i teknik- och fastighetsnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: