Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Digital grupp för unga anhöriga

Till dig som är ung och ger vård, stöd eller hjälp – du är inte ensam!

Är du mellan 14-17 år och ger vård, stöd eller hjälp till någon som:

  • Är allvarligt sjuk eller skadad
  • Mår psykiskt dåligt
  • Har en funktionsnedsättning
  • Har problem med alkohol eller droger
  • Av annan anledning behöver stöd

På våra digitala gruppträffar kan du få hjälp och stöttning att hantera din situation. Vi kommer att träffas online vid åtta tillfällen.

Anmälan

Du som vill delta på gruppträffarna kan anmäla dig på vår webbsida eller ta
kontakt med oss via sms eller mail.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: