Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Eleonoraskolan

I Hallunda bygger kommunen en ny grundskola och anpassad grundskola med plats för ca 1000 elever. Det planeras även för en ny idrottshall.

Den nya skolan kommer att ligga på före detta Borgskolans plats i Hallunda och är klar för inflyttning under år 2025.

Illustrationsplan Eleonoraskolan. Arkitema.Förstora bilden

Illustrationsplan Eleonoraskolan. Arkitema.

Vad händer nu?

I december pågår slutfasen av markarbeten vilket inkluderar grundläggning och mark- samt ledningsarbeten som yttre VA, el och en ny fjärrvärmeanslutning och pålnings- och betongarbeten samt dragning av slingor för golvvärme. Den tidiga snön har dragit ut på tiden för arbete för mark- och betongarbetet.

I början av januari kommer stommontaget att påbörjas, först för Hus A med bottenvåning i terrazzo och därefter för Hus B och sist idrottshallen.

När leveranserna av stommen kommer, medför det ökat trafik av lastbilar.

Byggarbeten kommer att pågå som vanligt i dagarna mellan jul och nyår. Men pålningsarbetet är avslutat, så det är tystare arbete som genomförs.

Det finns en ny bodetableringen på plats för alla som jobbar med projektet, och senare i vår kommer bodarna utökas med en andra våning. Rivning av den sista delen av den gamla idrottshallen pågår nu, när den är helt borta blir det en parkering på den delen.

Buller
Pålningsarbetet är avslutat så är det tystare arbete som pågår.

Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd (dessa hittar du här) om buller för byggarbetsplatser.

Vi kommer dock att i möjligaste mån ta hänsyn till förskolan Prästkragens sovtider klockan 11.30–13.30, men i övrigt jobba på mellan klockan 7 och 18.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Skolsatsning i Hallunda/Norsborg

Buller och bång blir snart kunskap och lärande.

Läs mer här om skolsatsningen i Hallunda/Norsborg

Senast uppdaterad: