Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Valkompasser

Tycker du att det är svårt att veta vad de olika partierna tycker i olika EU-frågor och vilket parti du ska rösta på? Då kan du ta hjälp av någon av de valkompasser som nu finns på webben.

Flera av våra största dags- och kvällstidningar har publicerat valkompasser på sina hemsidor. I valkompasserna får du ta ställning i en rad olika frågor. I resultatet visas i vilken grad du har samma åsikt som de olika partierna som deltar i EU-valet. Sök på "Valkompasser".

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: