Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Saltmossen, Södra Porten område B

Planförslaget för Saltmossen (Södra Porten område B) är den andra detaljplaneetappen i utbyggnaden av Södra Porten.

Bakgrund

Arbetet med Södra Porten har pågått under lång tid. En första helhetsbild av utvecklingen togs fram redan 2011 genom ett detaljplaneprogram för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov. I programmet beskrivs kommunens vilja om att utveckla det befintliga verksamhetsområdet i Eriksbergsdalen.

I januari 2023 godkändes en förstudie för Södra Porten. Förstudien är baserad på programmet och beskriver kommunens visioner och planer för Södra Porten.

Syftet med Södra Porten är att utveckla platsen med framför allt verksamheter, kontor och handel. Genom denna utveckling skapas nya arbetstillfällen samt mer liv och rörelse på platsen. På så sätt kan Södra Porten medverka till utvecklingen av norra Botkyrka och Stockholmsregionen.

Utvecklingen av Södra Porten bidrar till att knyta ihop de norra stadsdelarna i Botkyrka och att skapa en mer sammanvävd stadsstruktur med nya målpunkter och rörelsemönster. En del av denna utveckling är även att integrera bebyggelsen med den natur, rekreation och kulturmiljö som finns på platsen idag.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare: Jenny Bertram

Planarkitekt: Jaafar Salim

Mailadress: sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: