Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Biologen 1, Tullinge gymnasium

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en sporthall i anslutning till Tullinge gymnasium.

Bakgrund

Arbete pågår med upprustning och utbyggnad av Tullinge gymnasium för att utöka antalet elever med 400 så att skolan kan ta emot 1100 elever med planerad inflyttning till höstterminen 2026. Den gymnastiksal som försörjer skolan idag är för liten för att klara en större skolas behov av idrottsundervisning. Gymnasieutredningen som beställts av utbildningsnämnden konstaterar att nya lokaler för ämnet idrott och hälsa behöver byggas.

I Tullinge saknas en inomhushall med läktare med kapacitet för mer än 100 åskådare för att användas för publika evenemang. Anläggningen ska anpassas för att uppfylla kraven för tävlingsspel i innebandyns näst högsta serie. Sporthallen planeras även innehålla anpassade lokaler för kampsport.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Jaafar Salim

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

 

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: