Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förebyggarenheten

Förebyggarenheten arbetar förebyggande, individuellt och i grupp, för barn, unga och föräldrar

Förebyggarenheten består av förebyggande socialsekreterare, områdessekreterare, föräldrastödssamordnare, stödcentrum för unga brottsutsatta, medlingsverksamheten och öppna förskolan. Deras uppdrag är att arbeta förbyggande med barn, unga och föräldrar, bland annat genom MVP, TÅGET, ABC föräldrastödsgrupper.

Förebyggarenheten arbetar även uppsökande och samverkande med olika aktörer som träffar barn och ungdomar. De arbetar främst dagtid, ofta i skolmiljö, men även viss kvällstid.

Kontakta områdessekreterarna

Du når områdessekreterarna på gruppnummer 08 530 610 25, och stödcentrum för unga brottsutsatta/medlingsverksamheten på gruppnummer 08 530 610 50.

Förebyggarenheten är HBTQI-certifierade sen 2017.

facebook.com/forebyggarenheten
instagram.com/forebyggarna

Senast uppdaterad:

Vårt arbete ger resultat

Läs Uppsala universitets forskningsrapport som tittat på Botkyrka och Norrtälje kommuns förebyggande arbete. Rapporten är beställd av Länsstyrelsen i Stockholm.

Senast uppdaterad: