Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kostnad för bygglov

När du söker ett bygglov eller anmälan måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet. Bygglovsavgiften faktureras när vi har tagit beslutet om bygglovet.

Prislista för bygglov

Avgiften för större byggprojekt

Om det du ska bygga är ett större byggprojekt som innehåller flera bostäder, byggnader för verksamhet eller en anläggning kan du läsa om det på våra sidor under Näringsliv och företag.

Avgifter för karta

Utöver bygglovsavgiften kostar också de kartor som behövs för bygglovet. I prislistan kan du läsa vilken karta som behövs för vilken typ av bygglov. Och du kan läsa mer om kartuppdrag på våra sidor om kartbeställning och mättjänster.

Planavgift

Beroende på hur detaljplanen är skriven och när den gjordes kan det också tillkomma en planavgift.

Sanktionsavgifter

Om man bryter mot plan- och bygglagstiftningen kan man bli skyldig att betala sanktionsavgiter. Det kan bli aktuellt även om man inte medvetet brutiti mot lagen.

Läs mer om byggsanktionsavgifter på Boverkets hemsida.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: