Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Diamanten

På förskolan arbetar erfarna förskollärare och barnskötare som har goda kunskaper inom anknytningsteorier och språkutvecklande arbetssätt. Barnens bästa är alltid i fokus och vi har ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan.

Fakta om förskolan

Område: Tumba

Avdelningar: 3 st

Barn: ca 60 st

Vår inriktning

Vi arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik och på förskolans tre avdelningar arbetar en förskollärare och två till tre barnskötare. Vi har en god arbetsmiljö med stabila, erfarna och närvarande pedagoger.

I dagsläget befinner vi oss i den tillfälliga lokalen som heter Diamanten. Förhoppningen är att få flytta in i den nybyggda förskolan Ametisten, som ligger ett stenkast från Diamanten, under höstterminen 2024.

Vi har mycket fokus på språkutvecklande arbetssätt eftersom vi vill att barnen ska utveckla ett rikt språk inför skolstarten i förskoleklass. Vi arbetar i linje med kartläggningsmaterialen för förskoleklass som heter ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”, där vi har fått goda resultat. Genom att skapa goda pedagogiska relationer mellan pedagogerna och barnen utmanar och möter vi varje barn utifrån deras egen nivå.

På vår förskola brukar vi varje sommar bjuda in alla vårdnadshavare till en sommarfest vilket brukar vara mycket uppskattat av både barn och föräldrar. Vi bjuder på fika och vi ordnar gemensamma aktiviteter där barn och vuxna deltar gemensamt. Under sommarfesten uppmärksammar vi även de blivande skolbarnen genom att ha avtackning för dem. Vi kallar det för att barnen tar ”fördenten”!nen ett rikt språk.

Hitta hit

Förskolan Diamanten ligger på Trollstigen 1, 147 50 Tumba
Förskolan Diamanten i Google maps

Jag tycker att det är en fin relation mellan barnen och pedagogerna på förskolan. Mina barn är trygga på förskolan Diamanten och de lär sig det svenska språket

Dildora Askarova, mamma till två barn på förskolan

Barnomsorg i Botkyrka

Vi fortsätter att satsa på våra förskolor i kommunen. Satsningen ger barnen en trygg, pedagogisk, kreativ miljö som bidrar till ett livslångt lärande. Detta bidrar till språkutveckling och förberedelse inför skolan. Barnen får också nya vänner och stark gemenskap när de leker tillsammans på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Förskolan tillhör Tumba östra förskoleenhet
tumbaostraforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Lotta Gustavsson
lotta.gustavsson@botkyrka.se
070-202 94 89

Biträdande rektor
Karin van Varick
karin.van.varick@botkyrka.se
073-421 86 34

Avdelningar
Bubblan 070-180 57 08

Forsen (öppnings- och stängningsavdelning) 070-188 69 17

Glöden 070-180 57 12

Lavan 070-180 57 10

Sanden 070-180 57 17

Välkommen på öppet hus!

Ta chansen att träffa pedagoger, biträdande rektor och bekanta dig med våra förskolor inför att du ska välja förskola för ditt barn.

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: