Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Barnomsorg i annan kommun

Vårdnadshavare som önskar barnomsorg i andra kommuners kommunala förskolor eller förskolor i fristående regi, undersöker själva om det finns plats.

Ansökan kommunal förskola

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokförd i Botkyrka kommun men önskar söka en förskoleplats i annan kommuns kommunala förskolor, ska du kontakta den mottagande kommunen. Kommunen där du söker plats kommer meddela dig om platsen godkänns eller inte.

Gäller även er som ska flytta till Botkyrka kommun och vill att ert barn får gå kvar i sin nuvarande förskola i annan kommun. Har du frågor bör du kontakta den kommun där du önskar söka förskoleplats.

Ansökan fristående förskola

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokförd i Botkyrka kommun men önskar söka en förskoleplats i annan kommuns fristående förskolor, ska du kontakta den mottagande förskolan. Förskolan där du söker plats kommer meddela dig om platsen godkänns eller inte.

Gäller även er som ska flytta till Botkyrka kommun och vill att ert barn får gå kvar i sin nuvarande förskola i annan kommun. Har du frågor bör du kontakta den fristående förskolan där du önskar söka förskoleplats.

Avgifter

För barn folkbokförda i Botkyrka kommun betalas alltid föräldraavgiften till Botkyrka kommun. För att ni ska betala rätt avgift behöver ni logga in och uppge era aktuella inkomstuppgifter i Botkyrka kommuns e-tjänst.

Läs mer om avgifter inom barnomsorgen

Barn utan svenskt personnummer

Om en fristående enhet ansöker om ersättning för ett barn som inte har ett svenskt personnummer, kontakta vårt Medborgarcenter på telefon 08-530 610 00 (eller besök närmaste medborgarkontor) för att få information om vilka underlag som ansökan behöver kompletteras med.

Här finns medborgarkontoren.

Uppsägning av plats

Uppsägning av förskoleplaceringar görs i vår e-tjänst.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: