Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Barnomsorg i annan kommun

Vårdnadshavare som önskar barnomsorg i andra kommuners kommunala förskolor eller förskolor i fristående regi, undersöker själva om det finns plats.

Ansökan kommunal förskola

Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på en förskola i kommunal regi i annan kommun, behöver ni kontakta den kommunens handläggare för förskoleplaceringar.

Ansökan fristående förskola

Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på en förskola i fristående regi i annan kommun behöver ni fylla i en blankett för ansökan om plats i annan kommun. Skicka blanketten till Botkyrka kommun som sedan fattar beslut om att godkänna placeringen. Därefter får barnet påbörja sin placering.

Ovan gäller även er som ska flytta till Botkyrka kommun och vill att ert barn får gå kvar i sin nuvarande förskola i annan kommun.

Avgifter

För barn folkbokförda i Botkyrka kommun betalas alltid föräldraavgiften till Botkyrka kommun. För att ni ska betala rätt avgift behöver ni logga in och uppge era aktuella inkomstuppgifter i Botkyrka kommuns e-tjänst.

Läs mer om avgifter inom barnomsorgen

Barn utan svenskt personnummer

Om en fristående enhet ansöker om ersättning för ett barn som inte har ett svenskt personnummer, kontakta vårt Medborgarcenter på telefon 08-530 610 00 (eller besök närmaste medborgarkontor) för att få information om vilka underlag som ansökan behöver kompletteras med.

Här finns medborgarkontoren.

Uppsägning av plats

Uppsägning av förskoleplaceringar görs i vår e-tjänst.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: