Öppna mobilmenyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Möten och handlingar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens möten är öppna för allmänheten.

Du hittar mötesdatum, handlingar till möten och protokoll från möten på kommunens webbplats Insyn i politiken.

Äldre handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från nämndmöten mellan 2014-2020.

Vad vi gör

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället och en god hälsa och god livsmiljö för dig som bor, verkar och vistas i Botkyrka. Vi utövar tillsyn och prövning och arbetar också förebyggande genom att sprida information och ge råd och anvisningar. Det handlar bland annat om minskad miljöpåverkan, säkra livsmedel, ansvarsfull alkoholservering och god vistelsemiljö i förskola, skola och äldreomsorg.

Nämndens sekreterare är Olov Lindquist. E-post: olov.lindquist@botkyrka.se.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: