Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vad vi gör

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället och en god hälsa och god livsmiljö för dig som bor, verkar och vistas i Botkyrka. Vi utövar tillsyn och prövning och arbetar också förebyggande genom att sprida information och ge råd och anvisningar. Det handlar bland annat om minskad miljöpåverkan, säkra livsmedel, ansvarsfull alkoholservering och god vistelsemiljö i förskola, skola och äldreomsorg.

Nämndens sekreterare är Ana Draganov Andersson. E-post: sbf@botkyrka.se.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: