Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående planer och program

 • Biologen 1, Tullinge gymnasium

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en sporthall i anslutning till Tullinge gymnasium.

 • Detaljplan för Rikstens företagspark del 2

  Detaljplanen syftar till att skapa etableringsklar mark för verksamhetsändamål.

 • Förskolan Sörgården

  Utökning av fastighet för befintlig förskola för att få en större gårdsyta och få utrymme för viss parkering.

 • Rikstens friluftsstad del 6

  Den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad med cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer.

 • Ringblomman

  Ny bebyggelse planeras vid korsningen Oxelvägen/Mellanbergsvägen.

 • Syrenen 1 och 14

  Nu prövas möjligheten att bygga ut ett tempel i Tullinge. En utbyggnad bedöms passa väl in i områdets stads- och landskapsbild, som idag mestadels utgörs av enbostadshus på en till två våningar.

 • Utökning av Brantbrinks IP

  Utökning av fastighet för befintlig förskola för att få en större gårdsyta och få utrymme för viss parkering.