Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Boendestöd

Boendestöd är en tränande insats för dig som är över 18 år och lider av psykisk ohälsa. Vi som arbetar medboendestöd motiverar, vägleder och stöttar dig så att du på egen hand ska kunna utföra dina aktiviteter och bli så självständig som möjligt.

Ett självständigt liv

Tillsammans med dig planerar vi boendestödet utifrån dina mål och behov. Sedan följer vi regelbundet upp hur det går. Boendestödet bygger på att du är delaktig i din planering och utförandet av stödet.

Stödet kan bland annat innebära

 • Stöd i kontakt med myndigheter och vårdgivare
 • Stöd med att planera och utföra aktiviteter, till exempel upprätta och hålla en budget
 • Stöd med att strukturera och planera din vecka
 • Stöd med att komma igång med aktiviteter i hemmet, exempelvis tvätt och städning

Bra att känna till om boendestöd

 • Boendestöd är en frivillig insats
 • Boendestöd är kostnadsfritt
 • Besöken kan ske i ditt hem eller på någon annan plats beroende på hur din situation ser ut
 • Stödet kan även ges via telefon eller digitalt
 • Vi som arbetar med boendestöd har tystnadsplikt

Så ansöker du om boendestöd

 • Du kan ansöka eller få mer information genom att kontakta Mottagning för vuxna på telefonnummer 08-530 618 00 eller via e-tjänsten Ansökan om stöd vuxen (botkyrka.se)
 • En socialsekreterare kommer utreda ditt behov av stöd och beslutar om du kan få boendestöd. Du som får boendestöd kan avsluta ditt boendestöd när du vill.

Orosanmälan

Du kan även höra av dig till oss om du är orolig för någon annan. Det kallas för att göra en orosanmälan. Du ska i första hand ta kontakt med socialtjänstens Mottag vuxen. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Om du vill vara anonym, är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller några andra personuppgifter.

Vi tar emot de uppgifter du ger oss och försöker komma i kontakt med den du är orolig för, så att vi kan göra en bedömning och erbjuda stöd.

 

Kontakta socialtjänsten

Mottagning för barn
Tel: 08-530 622 55

Mottagning för vuxna
Tel: 08-530 618 00
Tel. för dig med ärenden gällande beroende/missbruk eller psykisk ohälsa: 0725-730720

Besöksadress:
Munkhättevägen 49

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: