Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Boendestöd

Boendestöd kan ges till dig som till följd av psykisk ohälsa eller missbruk har svårt att få vardagen att fungera. Det övergripande målet med boendestödet är att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Ett självständigt liv

Vi planerar boendestödet utifrån dina mål och behov, tillsammans med dig. Sedan följer vi regelbundet upp hur det går. Boendestödet bygger på att du är delaktig i din planering och i att utföra sysslorna.

Boendestödet kan innebära exempelvis att du får stöd med att planera din vecka, hantera enklare ekonomi, få stöd i kontakter med myndigheter eller sjukvård eller stöd i att få struktur på hemsysslor.

Bra att känna till om boendestöd

 • Boendestöd är frivilligt.
 • Besöken kan ske i ditt hem eller på någon annan plats.
 • Stödet kan även ges via telefon eller digitala verktyg.
 • Dina boendestödjare har tystnadsplikt.

Du kan få stöd av oss om

 • Du är över 18 år
 • Har stora svårigheter att klara av din vardag till följd av psykisk ohälsa
 • Svårigheterna har funnits en längre tid eller förväntas vara kvar en längre tid
 • Du bor i Botkyrka kommun

Så ansöker du om boendestöd

 • Du ansöker genom att kontakta Mottagning för vuxna på telefonnummer 08-530 618 00.
 • En socialsekreterare kommer utreda ditt behov av stöd och beslutar om du kan få boendestöd. Du kan sedan avsluta ditt boendestöd när du vill.
 • Du kan kontakta en socialsekreterare även om du bara önskar mer information.

Orosanmälan

Du kan även höra av dig till oss om du är orolig för någon annan. Det kallas för att göra en orosanmälan. Du ska i första hand ta kontakt med socialtjänstens Mottag vuxen. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Om du vill vara anonym, är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller några andra personuppgifter.

Vi tar emot de uppgifter du ger oss och försöker komma i kontakt med den du är orolig för, så att vi kan göra en bedömning och erbjuda stöd.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Socialtjänsten ansvarar för kommunens insatser för personer med ADHD.

Kontakta socialtjänsten

Mottagning för barn
Tel: 08-530 622 55

Mottagning för vuxna
Tel: 08-530 618 00
Tel. för dig med ärenden gällande beroende/missbruk eller psykisk ohälsa: 0725-730720

Besöksadress:
Munkhättevägen 49

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: