Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Digital träffpunkt - Partner mitt livet

Du som har en partner under 65 år som drabbats av en kognitiv sjukdom - kom och träffa andra i en liknande situation.

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vil delar med sig av sina erfaranheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd. Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera.

Anmäl dig inför varje tillfälle, senast dagen innan. Träffarna är kostnadsfria.

Välkommen!

Tid

12.00-13.00

Efter träffen finns det möjlighet att stanan kvar i det digitala kapprummet 13.00-13.30 för fortsatt samtal utan samtalsledare.

Datum

20 januari

17 februari

17 mars

21 april

12 maj

Senast uppdaterad:

Kontakt och anmälan

Träffpunken "Partner mitt i livet" är en samverkan mellan anhörigkonsulenter i Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Studieförbundet Senus och SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa).

Vid frågor och anmälan eller behov av individuellt stöd, kontakta deltagande anhörigkonsulenter:

Anna B Andersdotter
08 508 18 224
anna.b.andersdotter@stockholm.se

Riikka Norrbacka Landsberg
08 508 09 520
riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Senast uppdaterad: