Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så fungerar ett skyddsrum

De flesta vet att man ska ta sig till närmaste skyddsrum om det skulle bli krig, men det är inte många som faktiskt har sett hur det ser ut inuti ett skyddsrum. I Sverige finns det ca 65 000 skyddsrum med plats för ungefär 7 miljoner invånare och ett av dem finns på Grindtorpsskolan i Alby.

En kvinna öppnar dörren till ett skyddsrum.

Petra Dahlberg, förvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Botkyrka kommun, är däremot en person som har väldigt bra koll på kommunens skyddsrum. Hon berättar att det är regeringen som beslutar om vi ska iordningställa skyddsrummen och då har vi exakt 48 timmar på oss att göra det.

Just detta skyddsrum på Grindtorpsskolan tillhör kommunen, men det finns naturligtvis andra fastighetsägare som har egna skyddsrum i till exempel hyreshus som har samma skyldighet.

– Att ställa i ordning innebär att vi ska vi tanka upp vatten och se till att det finns toaletter. Vi ska också se till att ventiler och avlopp i skyddsrummet stängs av, vilket är viktigt om det skulle handla om ett kemiskt utsläpp. Men är det kris så är det ändå upp till var och en att hjälpa fastighetsägaren att iordningsställa rummen, ingen kan passivt stå och vänta på att allt ska vara klart, säger Petra Dahlberg.

Skyddar 200 personer i 3 dagar

Skyddsrummet i Grindtorpsskolan är byggt för att skydda 200 personer och när rummet stängs ska man kunna stanna där i tre dagar och ha tillräckligt med vatten och toaletter.

Just toaletter är en känslig fråga för många, speciellt när man förstår att det handlar om enkla tunnor. I det lilla förrådet står tunnorna staplade på hög, men lyckligtvis finns där även några extra skiljeväggar att sätta upp så att toalettbesöken kan göras någorlunda ”insynsskyddat”.

Petra berättar att mer än så finns inte i form av bekvämligheter i ett skyddsrum, allt annat som toalettpapper, mat och filtar får man ta med sig själv.

Inget går att ta för givet i kris

Det ca 200 kvm stora skyddsrummet består av två stora och två mindre rum. Där finns belysning, värme och ett eget ventilationssystem (för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm) men i övrigt är det verkligen bara tomma, ekande rum.

Men i ett av de mindre rummen finns något på väggen som visar sig vara en evakueringsutgång. Via den kan man helt enkelt gräva sig ut på skolgården om skyddsrummet inte längre är säkert. Därför ska det även finnas lite verktyg och spadar tillgängliga.

Två kvinnor står och pratar i ett tomt skyddsrum.

– Kommunen har naturligtvis en krisledning, men som invånare ska man vara förberedd på att krig betyder kaos. Inget går att ta för givet, som till exempel att någon står och tar emot dig när du kommer till skyddsrummet. Så jag tycker att alla ska leka med tanken att det blir kris och fundera på hur man själv kan agera. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum ligger och vad du skulle behöva ha med dig dit, säger Petra.

Något som är ledsamt och oroande för många är vad man ska göra med husdjur. De får nämligen inte tas med till skyddsrummen, och då bör man ha en plan även för det. Men det finns många andra sätt att söka skydd om man inte vill lämna sitt husdjur, till exempel i en källare, tunnel eller att utrymma till annan plats.

Fakta om höjd beredskap

  • Ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap ska fastighetsägare ställa i ordning skyddsrum inom 48 timmar.
  • Information om höjd beredskap får du genom radio och TV.
  • Regeringen kan även meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig genom ett beredskapslarm via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.
  • Beredskapslarm är en signal med 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder.
  • Om det råder höjd beredskap och du då hör ett flyglarm via ”Hesa Fredrik” betyder det att du omedelbart ska uppsöka skydd, exempelvis i ett skyddsrum, en förstärkt byggnad, källare, tunnel eller tunnelbanestation.
  • Flyglarm är en signal med många korta stötar under 1 minut.

Senast uppdaterad:

Vad är ett skyddsrum?

  • Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus.
  • Skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap, andra är till exempel utrymning.
  • Skyddsrum kan användas av civilbefolkningen, inte militären, i händelse av krig. Då räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats.
  • Vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar ingen roll om du är svensk medborgare eller inte.

Ditt närmaste skyddsrum

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus.

Senast uppdaterad: