Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Jämlikhet

Jämlikhet betyder att du, oavsett vem du är, har samma möjligheter som alla andra att må bra och ha tillgång till dina grundläggande rättigheter.

Kommunen har ett ansvar att se till att du som medborgare har tillgång till dina rättigheter. Därför har kommunen tagit fram en strategi för ett jämlikt Botkyrka och två tillhörande riktlinjer, en för jämlik verksamhet och en för en jämlik arbetsplats. Syftet med strategin och riktlinjerna är att kommunen har en personalpolitik och verksamhet som är jämlik.

Strategin för ett jämlikt Botkyrka

Botkyrkas kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för ett jämlikt Botkyrka. Strategin beskriver vad den kommunala organisationen, bolag och stiftelser ska göra för att sträva efter detta.

Kommunen vill att:

 • Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning.
 • I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina liv och samhället.
 • I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
 • Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder
 • Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande.

Kommunen ska:

 • Förbättra förutsättningarna för alla Botkyrkabors liv, idag och i framtiden.
 • Styra mot en jämlik och jämställd fördelning av makt, pengar och resurser.
 • Mäta och synliggöra skillnaderna.
 • Åtgärda omotiverade skillnader och lyfta goda exempel.
 • Analysera hur planerade åtgärder och beslut påverkar jämlikheten.
 • Förbättra våra arbetssätt så att olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män får del av verksamheten på lika villkor och med hög kvalitet.

Riktlinjer för en jämlik arbetsplats

Du som är anställd inom kommunen har rätt till en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier för att du ska trivas och må bra. Riktlinjerna för en jämlik arbetsplats beskriver vad kommunen som arbetsgivare ska göra för att främja lika rättigheter och möjligheter för sina anställda.

Riktlinjer för en jämlik verksamhet

Att en verksamhet är jämlik innebär att ingen ska diskrimineras i kommunens verksamheter. För att säkerställa din och andra Botkyrkabors rätt till jämlikhet och mänskliga rättigheter har kommunen tagit fram riktlinjer för en jämlik verksamhet. Riktlinjerna ska stöda och vägleda politiker och tjänstepersoner när det arbetar med att planera, följa upp och utveckla kommunens verksamheter och service.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: