Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Storvretskolan

Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar för att alla ska lyckas i sin kunskapsutveckling. Vi erbjuder en kvalitativ undervisning, med anpassningar och stöd i olika former utifrån behov – hos oss ska varje elev lyckas!

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tumba

Årskurs: 4-9, anpassad grundskola åk 1-9

Elever: 300 st

Statistik

Storvretskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 59 Uppgift saknas 85 86
2022 74 Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas

Tillgängligt på skolan

 • Bibliotek
 • Kurator
 • Idrottshall
 • Fritidshem F-3

Vår inriktning

På Storvretskolan erbjuder vi våra elever en kvalitativ undervisning med anpassning och stöd i olika former utifrån individens behov. Varje elev utmanas och möts utifrån sina förutsättningar för att ge en så gynnsam kunskapsutveckling som möjligt.

Våra pedagoger sätter alltid eleven i första rummet, och genom täta avstämningar följer vi noggrant elevernas kunskapsutveckling. Vi har hög personalbemanning och på skolan finns även två bemannade caféer som ger en ökad trygghet på skolan. För att förstärka tryggheten och sammanhållning arbetar vi med det våldsförebyggande programmet MVP (Mentors in Violence Prevention).

Storvretskolan har två specialinriktningar, en fotboll- och en basketprofil. Dessa två specialinriktningar bidrar till att skapa en god sammanhållning och en varierad skoldag för våra elever.

Anpassad grundskola och specialförskola

På Storvretskolan finns också en anpassad grundskola och specialförskola. Den anpassade grundskolan tar emot elever från årskurs 1-9 och förskolebarn till vår specialförskola Lilla Rummet. Vi arbetar både individuellt och i grupp så att varje elev/barn får möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.

Den anpassade grundskolan tar emot elever med måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättningar. I Storvretskolans anpassade grundskola läser eleverna uteslutande efter inriktning ämnesområden såsom:

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Den anpassade grundskolan och specialförskolan har ett nära samarbete och delar lokaler med varandra. Den pedagogiska miljön är genomtänkt, tillgänglig och utformad för att locka nyfikenhet, rörelse och glädje.

Hitta hit

Storvretskolan ligger på Odlingsvägen 36 C i Tumba.

Storvretskolan i Google maps

Vi ger våra elever möjlighet att infria sina drömmar.

Johan Ahlkvist, Rektor

Mer fakta om Storvretskolan

På vår skola välkomnar vi elever från årskurs 4-9. Vi har två specialinriktningar; en basketprofil och en fotbollsprofil. Skolan och kommunen har ett samarbete med IFK Tumba, som heter Tumbaalliansen, där elever i närområdet har möjlighet till aktiviteter direkt efter skoltid, på fotbollsplanen samt i idrottshallen.

Storvretskolan har en välutbyggd elevhälsa som består av skolsköterska, Studie-och yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagog, kurator samt skolledning. Eleverna går i nyrenoverade lokaler som är väl anpassade för skolans organisation. I skolbyggnaden finns även en fritidsgård för elever på mellanstadiet.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

 • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
 • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
 • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Johan Ahlkvist
johan.ahlkvist@botkyrka.se

Expedition
Johanna Willén
johanna.willen@botkyrka.se
070 - 209 38 46

Biträdande rektor
Kathrin Nordlinder
Kathrin.nordlinder@botkyrka.se

Studie- och yrkesvägledare
Aranja Abdullah
aranja.abdullah@botkyrka.se
073 - 442 94 31

Skolsköterska
Tina Glimtoft
Tina.glimtoft@botkyrka.se
072 - 588 1940

Biträdande rektor anpassad grundskola och specialförskola
Angelica Jakobsson
angelica.jakobsson@botkyrka.se
070 - 865 32 99

Intendent
Veronica Lindberg
veronica.lindberg@botkyrka.se
072 - 726 22 50

Besöksadress
Odlingsvägen 36 C

Postadress
147 50 Tumba

Karta
Storvretskolan i Google maps

Sociala medier
Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Börja på Storvretskolan

Välkommen att söka till oss!

Senast uppdaterad: