Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Framtid för Tullinge

Utvecklingsprogrammmet för Tullinge beslutades av kommunfullmäktige år 2010. Kommunens arbete med långsiktig hållbar utveckling i Tullinge koncentreras till tre huvuduppgifter:

  1. Säkra och utveckla Tullinges kvaliteter.
  2. Utveckla dialogen med Tullingeborna.
  3. Gör det möjligt att leva klimatsmart.

Om utvecklingsprogrammen

Botkyrkas lokala utvecklingsprogram visar kommunens vilja och ambitioner för en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod. Utvecklingsprogrammen riktar sig till kommunens nämnder och är ett vägledande dokument för områdesutvecklingen.

Utvecklingsprogram för Alby

Utvecklingsprogram för Fittja

Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

Senast uppdaterad:

Kontakt

Tullinges områdesstrateg
Emilia Duvsjö
0722337460
emilia.duvsjo@botkyrka.se

Senast uppdaterad: