Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Välkommen till Rikstens skola

På Rikstens skola får ambitiösa eleverna stor frihet att utvecklas i sin egen takt tillsammans med engagerade pedagoger. Genom studiero och trygghet kan eleverna vara sig själva och växa som individer.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tullinge

Årskurs: F-9

Elever: 740 st

Statistik

Rikstens skola i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 85 3 89 90
2022 84 3 95 97

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Rikstens skola är en skola där nya idéer och engagemang uppskattas på alla nivåer. Våra elever är ambitiösa och likaväl som vi har höga förväntningar på dem, så har de höga förväntningar på oss. Hos oss finns engagerade pedagoger som arbetar för att skapa kvalitativ undervisning och trygghet för våra elever.

Vi lägger stor vikt vid god arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever.

Skolan satsar på tidig läsning och ett språkutvecklande arbetssätt. Våra elever bekantar sig till exempel med det engelska språket redan i förskoleklass. Rikstens skola har en väl fungerande elevhälsa där skolledning, skolhälsovård och specialpedagoger samarbetar tätt med skolans övriga pedagoger.

Hitta hit

Rikstens skola ligger på Flygarvägen 5 i Tullinge.

Rikstens skola i Google maps

Jag tycker att lärarna är väldigt snälla, positiva och kreativa.

Emil, elev årskurs 4

Mer fakta om Rikstens skola

Rikstens skola är en modern och luftig skola i Riksten Friluftsstad, Tullinge. Skolan öppnade under andra halvan av 2013 och har verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 9.

Strax söder om Rikstens skola ligger Lida Friluftsområde, ett uppskattat utflyktsmål under verksamhetens många uteaktiviteter.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Karin Kavmark
karin.kavmark@botkyrka.se
072-586 63 70

Expedition
rikstensskola@botkyrka.se
070-589 73 93

Biträdande rektor
Sanna Hedgrund
sanna.hedgrund@botkyrka.se
070-187 01 83

Biträdande rektor
Carina Persson
carina.persson@botkyrka.se
070-243 13 49

Kurator
Ulrika Asmundsson
070-336 43 14

Besöksadress
Flygarvägen 5

Postadress
146 37 Tullinge

Karta
Rikstens skola i Google maps 

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Rikstens skolas fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Rikstens skola

Ambitiösa elever – engagerade pedagoger.

Senast uppdaterad: