Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dagvattendammar i Bremora

Planritning Norkonsult.Förstora bilden

Planritning Norkonsult. Klicka på bilden för att göra den större.

Botkyrka kommun anlägger två dagvattendammar för att uppnå bättre ekologisk status i Malmsjön.

Projektet ingår i Botkyrka kommuns satsning för att uppnå bättre ekologisk status i kommunens sjöar. Recipient för dagvatten från området är Malmsjön. Malmsjön tillhör distriktet Norra Östersjöns kustområde och Kagghamraåns avrinningsområde för dagvatten. Sjön har haft problem med fosforbelastning. Under 2019 genomförde kommunen en förstudie för att ta fram lämpliga platser för dagvattendammen. Förstudien pekade på två lämpliga platser.

Dagvattendammarna kommer att ligga intill Bremoravägen i Vårsta.

Dammarnas utformning och placering visas nedan. Den större dammen kommer utsmyckas med sittbänk, stenmjölsgång och en trappa för åtkomst. Även ett flertal buskar och annan plantering kommer anläggas.

Utförandeentreprenad: Järfälla VA- & Byggentreprenad.

Vad händer nu?

Geoteknisk utredning visar på goda geotekniska förhållanden och en lämplig plats för dammbygge. Kommunen har färdigställt bygghandlingar och handlat upp entreprenör för genomförande.

Produktion påbörjas april 2024, beräknas vara klart i slutet på året.

Avrinningsområde för dagvatten som ska nå dammarna före utlopp i Malmsjön.Förstora bilden

Avrinningsområde för dagvatten som ska nå dammarna före utlopp i Malmsjön.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare

Jonathan Adut

jonathan.adut@botkyrka.se

Senast uppdaterad: