Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ekonomi

  • Budget och uppföljning

    Mål och budget med flerårsplan, årsredovisning

  • Kommunalskatt

    Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats. I den kommunalskatt invånarna betalar ingår även skatt till landstinget.