Öppna mobilmenyn

Vård- och omsorgsnämnden

Möten och handlingar

Vård- och omsorgsnämndens möten är öppna för allmänheten. Bläddra i mapparna för att ta del av handlingar, kallelser och protokoll inför och efter nämndmöten.

Vad vi gör

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg för äldre människor samt personer med funktionsnedsättning (SoL) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för den kommunala hälso och sjukvården inom dessa verksamheter.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: 17 mars 2020