Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vård- och omsorgsnämnden

Vad vi gör

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg för äldre människor samt personer med funktionsnedsättning (SoL) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för den kommunala hälso och sjukvården inom dessa verksamheter.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: