Öppna mobilmenyn

Vård- och omsorgsnämnden

Möten och handlingar

Vård- och omsorgsnämndens möten är öppna för allmänheten.

Du hittar mötesdatum, handlingar till möten och protokoll från möten på kommunens webbplats Insyn i politiken.

Äldre handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från nämndmöten mellan 2014-2020.

Vad vi gör

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg för äldre människor samt personer med funktionsnedsättning (SoL) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för den kommunala hälso och sjukvården inom dessa verksamheter.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: