Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen.

En ny lag rörande tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla 1 augusti 2022.

Den nya lagen innebär att:

  • Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste från och med den 1 augusti 2022 anmäla det till kommunen eller till Folkhälsomyndigheten. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

  • En näringsidkare som har sitt säte eller fasta driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmäla till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte. Om företaget saknar säte inom landet görs anmälan till den kommun där företaget har fast driftsställe.

  • Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över både försäljningen och den övriga hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogramet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. I anmälan till kommunen ska du bifoga egenkontrollprogrammet.

Du hittar mer information ni Folkhälsomyndighetens informationsblad. Klicka här för att ladda ner informationsbladet om den nya lagen. Pdf, 232.2 kB.

Nya bestämmelser vid försäljning av e-cigaretter och e-vätskor

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning av e-vätskor och e-cigaretter. Vissa e-vätskor med en högre halt nikotin kräver efter denna tidpunkt ett särskilt tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Ansökan om detta tillstånd görs hos länsstyrelsen.

Klicka här för mer information och kontakt gällande de nya bestämmelserna kring kemikalietillstånd. Pdf, 133.7 kB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post: sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: