Öppna mobilmenyn

Hit kan du vända dig

På den här sidan kan du som är ung och lider av psykisk ohälsa, dina föräldrar och andra få veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Här tar vi upp några vanliga orsaker till att man kan må dåligt. Via länkarna till 1177 kan du läsa mer om dessa orsaker, typer av tillstånd och situationer som kan göra att du mår dåligt. Där får du också hjälpa att bedöma ditt problem, hur alvarligt ditt tillstånd är och om du kan behöva någon särskild hjälp eller inte.

Kontaktuppgifter till respektive skola hittar du här:
Grundskolor
Gymnasieskolor

Här finns mer om stöd för barn och unga
Här finns mer information om du behöver prata med någon

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. På din skola kan du få hjälp.

Om du eller dina föräldrar misstänker att du har läs- och skrivsvårigheter ska ni kontakta din klasslärare i första hand. Ni kan också kontakta rektorn på skolan. Kontaktuppgifter finns på din skolwebb.

För att ta reda på om du har dyslexi eller inte får du göra olika tester, en så kallad utredning. Utredningen gör du på skolan med hjälp av en specialpedagog.

Om utredningen visar att du kan lida av dyslexi får du komma till en logoped som är den som ställer diagnosen, det vill säga avgör om du har dyslexi eller inte.

Har du diagnosen dyslexi får du och dina föräldrar i fösta hand stöd på skolan. Rektorn på din skola kan också ge i uppdrag till kommunens läs- och skrivpedagogiska center eller skoldatateket att hjälpa dig.

Om dyslexi på 1177

Ilska och utbrott

Ilska och utbrott hos barn och unga kan ha en rad olika orsaker och uttryckas på många olika sätt. Du och din familj kan få stöd både från skolan och socialtjänsten.

Din klasslärare är den som i första hand hanterar om det blir problem i skolan och i klassrummet. På skolan finns det tillgång till, till exempel kurator och specialpedagog.

Om ilska och utbrott på 1177

Mobbning och kränkande behandling

Det är jättetydligt i skollagen hur de vuxna på skolan ska agera om någon blir mobbad eller utsätts för kränkande behandling.

Är du eller någon annan utsatt för mobbning eller kränkande behandling ska du vända dig till din mentor eller klasslärare. Om du eller din familj inte tycker att ni får rätt hjälp av honom eller henne ska ni kontakta rektorn på skolan.

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Det kan också innebära att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det sker även mobbing på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram eller via e-post och sms.

Om mobbning på 1177

Problem i skolan

Har du problem i skolan finns det många vuxna som kan hjälpa dig.

Kontakta din mentor eller klasslärare om du upplever problem i skolan.

På alla skolor finns något som heter elevhälsan. På elevhälsan finns till exempel, kurator, specialpedagog, skolsköterska.

På skolan hålls elevhälsomöten. Till dessa möten kan din klasslärare eller skolsköterska anmäla att något inte stämmer, att det finns problem som måste hanteras. På dessa möten diskuteras hur man ska jobba vidare med problemet. Det är skolans rektor som är ansvarig för elevhälsans arbete.

Skolfrånvaro

Om du inte går till skolan under en viss tid, har regelbunden frånvaro eller undviker att gå på vissa lektioner är det en signal om att allt inte står rätt till. Det är skolans ansvar att ta din skolfrånvaro på allvar.

Varje skola har en rutin, en handlingsplan för att hantera elevers frånvaro. Om det handlar om omfattande frånvaro är det ofta klassläraren som tar upp det för att diskutera hur man ska jobba vidare med problemet. Det är skolans rektor som är ansvarig för arbete.

När skolans egna resurser inte räcker till finns det så kallade mobila skolteamet som består av en specialpedagog och en socionom. De jobbar också på uppdrag av rektor och försöker hitta lösningar tillsammans med dig och dina föräldrar utifrån problemet.

Om skolfrånvaro på 1177

Stress

Om du ofta känner dig stressad och besväras av det kan du få hjälp.

Stress kan till exempel bero på att du har det jobbigt hemma eller att du har svårt att koppla av ifrån dataspel eller sociala medier. Om du har varit med om stora påfrestningar som krig och flykt eller dödsfall i familjen kan det leda till stress.

I skolan är det ofta skolsköterskan som möter och uppmärksammar om någon är stressad. Kontakta skolsköterskan eller kuratorn på din skola. Du eller dina föräldrar kan självklart också prata med din klasslärare eller mentor.

Om stress på 1177

Hedersrelaterat förtryck och våld

Om du är i en situation med hedersrelaterade begränsningar, förtryck eller våld finns det hjälp att få.

Origo är en organisation för tjejer och killar mellan 13 och 26 år i Stockholms län, som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Origo har ett särskilt ungdomsnummer som du kan ringa anonymt, och det kostar inget.

Du kan också kontakta kommunens ungdomsmottagning, socialtjänst och kvinno- och tjejjour.

Om du har en kompis eller anhörig som du är orolig för kan du också kontakta dessa verksamheter.

Origo – resurscentrum mot hedesrelaterat förtryck och våld

Senast uppdaterad:

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särkskola.

Utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: