Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så jobbar vi med trygghet där du bor

Vi arbetar tillsammans med polisen, hyresvärdar och civilsamhället.

Samverkansparter

Samverkansparter

 • Trygghetsfältarna

  Trygghetsfältarnas uppdrag är att arbeta förbyggande och uppsökande genom att aktivt finnas ute på platser där barn ungdomar och unga vuxna finns.

 • Grannar samarbetar för att öka tryggheten

  Grannstöd och Grannsamverkan är grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde. Alla är välkomna att delta.

 • Kultur och fritid

  Med sin lokala förankring, kontaktnät, roll som mötesplats och skola för demokrati, spelar föreningarna en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet.

 • Platssamverkan i Fittja

  Platssamverkan i pilotprojektet ”Kreativ stadsmiljö Fittja” handlar om att kommunen tillsammans med polisen, hyresvärdarna, centrumägaren och kollektivtrafiken i Fittja tar ett helhetsgrepp om stadsdelen för att utveckla Fittja som plats.

 • Botkyrka är en Blåljuskommun

  Att vara godkänd enligt Blåljuskollen innebär att brandkår, polis och ambulans, de så kallade blåljustjänsterna, nu har större möjligheter att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

 • Kamerabevakning

  Botkyrka kommun arbetar aktivt mot skadegörelse, brott och andra problem i våra miljöer. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet.