Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Björkhaga skola

Botkyrka kommun bygger om och bygger nytt på Björkhaga skola i Tumba.

Visionsbild: TOL Arkitekter AB. Visionsbilden visar den nybyggda delen av Björkhaga skola.

Visionsbild: TOL Arkitekter AB. Visionsbilden visar den nybyggda delen av Björkhaga skola.

Vad händer nu?

Just nu pågår etapp 1. Invändiga arbeten genomförs i hus A, E och H.
El-, rör- och ventilationsarbeten har påbörjats. Etapp 1 beräknas vara klart hösten 2024. Därefter påbörjas etapp 2 i hus B och C som beräknas vara klart vinter 2025.


Hela projektet med om- och nybyggnad kommer att pågå till 2027.

Etappindelning

Etapp 1 omfattar Hus A, E, H

Hus A: Renoveras och restaureras
Hus E: Renoveras, byggs om och får en tillbyggnad
Hus H: Renoveras, byggs om och får en tillbyggnad

Etapp 2 omfattar Hus B och C

Hus B: Renoveras samt får en tillbyggnad
Hus C: Renoveras och byggs om

Etapp 3 omfattar nybyggnad av sporthall

Sporthall (Hus I): Ny sporthall om cirka 3000 kvadratmeter.

Byggprojektet är indelat i tre etapper.Förstora bilden

Byggprojektet är indelat i tre etapper.

Kulturhistoriska värden

Byggnaderna som är från tidigt 1900-tal kommer att rustas upp och bevaras.


Entreprenör: Mobil Bygg AB

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lina Wendel, projektledare
lina.wendel@botkyrka.se

Senast uppdaterad: