Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vad vi gör

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för gator och vägar, parker, markområden fysiska planer, bygglov, kart- och mätverksamhet, exploatering, trafik och parkeringstillstånd.

På miljöområdet ansvarar förvaltningen för miljötillsyn, hälsoskydd, livsmedelskontroll, luftvård, provtagning av sjöar och vattendrag, naturvård, badvattenprovning, kompostering, återvinning, radon, naturskola, fältbuss.

Ledning

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör
Telefon: 070-180 65 70
E-post: carina.molin@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: