Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vattentjänstplan

Botkyrka kommun tar nu fram ett förslag till vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska visa hur behovet av vatten och avlopp ska tillgodoses nu och i framtiden, hur dagvatten ska hanteras samt hur systemen kan rustas inför framtida klimatförändringar.

Bakgrund

Anledningen till att kommunen tar fram en vattentjänstplan är ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) som trädde i kraft 1 januari 2023. Lagändringen innebär att alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan.

Vattentjänstplanen bygger på kommunens tidigare planer för vatten, spillvatten och dagvatten och ska visa kommunens långsiktiga planering för hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även visa vilka åtgärder som krävs för att vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram vattentjänstplanen pågår. När ett förslag till vattentjänstplan finns färdigt kommer det att samrådas och därefter granskas. Vattentjänstplanen bedöms kunna antas under 2024.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsplanerare
Susanna Findahl
susanna.findahl@botkyrka.se

Senast uppdaterad: