Öppna mobilmenyn

Skolvalet

Skolvalet inför hösten 2022 öppnar måndagen den 17 januari och stänger 7 februari. Detta skolval gäller endast dig som är folkbokförd i Botkyrka kommun.

Glada barn, snöflingor

Välja skola

Du som har ett barn som är fött 2016 och ska börja förskoleklass eller ett barn som måste byta skola för att gå klart grundskolan får ett brev i januari 2022 med information om hur du ansöker.

Du som ännu inte bor här men som ska flytta hit kan läsa mer på sidan "Ska du flytta till Botkyrka?"

Öppet hus - Inställt

Många av grundskolorna i Botkyrka planerade inför skolvalet 2022 att bjuda in till öppet hus. Med anledning av de nya coronarestriktionerna tar vi ansvar och ställer in öppet hus på våra kommunala grundskolor i syfte att minska risken för smittspridning.
Läs mer om öppet hus

Kolla in grundskolornas presentationsfilmer

I filmerna träffar du våra elever, lärare och rektorer som berättar om hur det är att gå i skolan och att jobba här.
Se filmerna

Innan du söker

Förskoleklassen och grundskolan är obligatoriska skolformer. Det betyder att det är skolplikt för barn att gå tio läsår i skolan.

Du ska göra ett aktivt skolval om

  • ditt barn ska börja i förskoleklass
  • ditt barn redan går i en skola men måste byta skola för att gå klart resterande skolår i grundskolan.

Har du fler frågor eller behöver hjälp med skolvalet kan du kontakta medborgarcenter. Har du frågor om en specifik skola kan du kontakta skolan direkt.

Kontakta medborgarcenter

Söka skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i skola (kommunal eller fristående) i en annan kommun vänder du dig direkt till den skolan för att söka plats.

Du måste också anmäla ditt skolval i vår e-tjänst. Välj alternativet ”Övriga skolor (utanför Botkyrka kommun)” för att tala om för oss vilken skola ditt barn kommer att gå i.

Här finns mer information för dig som söker skola i annan kommun

Hitta skola

Det finns många alternativ för dig som ska välja förskoleklass och grundskola i Botkyrka. Det finnns närmare 30 kommunala och fristående grundskolor för elever i åldrarna 6–15 år som går i skolåren 0–9.

De barn som, av olika skäl, inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan går i grundsärskola.

Inför skolvalet brukar många grundskolor ha öppna hus. Det är ett bra tillfälle att få information om skolan, titta på lokalerna och träffa personalen. Datum och tider för öppet hus kommer att finnas här på botkyrka.se.

Det kan vara så att planeringen för skolornas öppna hus ändras med kort varsel med hänsyn till coronapandemin. Om de öppna husen ställs in är du i stället välkommen att bekanta dig närmare med våra skolor här på webben. Skolornas presentationsfilmer hittar du på skolornas webbsidor nedan. I filmerna träffar du våra elever, lärare och rektorer som berättar om hur det är att gå i skolan och att jobba här. Du är varmt välkommen att kontakta skolorna direkt för att få veta mer om verksamheten.

Alla grundskolor

Grundsärskolan

Att börja i förskoleklass

Verksamheten bygger på lek, social träning och förberedande språk- och matematikövningar. Förskollärarna arbetar nära lärare och fritidshemspedagoger. Barnen går i förskoleklassen minst tre timmar per dag, där skollunch ingår, och kan vara på fritidshem resten av dagen.

Kort om Botkyrkas grundskolor

I alla kommunala skolor finns fokus på att utveckla elevernas språk. Det gäller både det svenska språket och modersmålet för dem som är flerspråkiga. Skolorna arbetar också med att lyfta fram elevernas individuella styrkor och kreativitet i olika projekt, ofta i samarbete med arbetslivet. Det finns även skolor med en internationell inriktning samt musikklasser.

De flesta friskolor i Botkyrka har olika profiler, till exempel språkliga, eller pedagogiska.

Ansök

Skolvalet är öppet från och med 17 januari till och med 7 februari år 2022. Det är under den här perioden som du ska göra din skolvalsansökan. Avstår du från att göra ansökan om skola kommer ditt barn att erbjudas placering i en skola där det finns platser kvar. I e-tjänsten finns både kommunala grundskolor och friskolor.

Det är viktigt att du samtidigt ansöker om fritidshemsplats. Eventuell ansökan modersmålsundervisning gör du senare hos den skola som barnet fått plats på.

Du gör ditt skolval via vår e-tjänst.  Enklast är att logga in med e-legitimation. E-legitimation får du via din bank.

Du kan också logga in med användarnamn. Kontakta medborgarcenter eller besök ett medborgarkontor om du behöver användarnamn och lösenord till e-tjänsten.

Båda vårdnadshavarna måste logga in

Om det finns två vårdnadshavare måste båda logga in. Den ena vårdnadshavaren väljer tre skolor och eventuellt fritidshem. Sedan måste den andre vårdnadshavaren logga in och godkänna ansökan för att den ska bli klar.

Om det finns två vårdnadshavare som inte är överens om vilka skolor man ska söka i skolvalet blir ansökan avslagen. Vårdnadshavarna måste då göra en ny ansökan och där vara överens. När ansökan är godkänd av båda vårdnadshavarna kommer barnet med i beräkningen av skolplats.

Invänta placering

I mitten av april skickar vi ut placeringsbeslut till vårdnadshavarna via sms, e-post eller vanlig post. Kommunen tillämpar i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet vid antagningen.

Antagningsregler

Har du inte fått besked om ditt barns skolplacering senast den 1 maj kan du ringa medborgarcenter på 08-530 610 00 eller besöka ditt medborgarkontor. Du behöver inte logga in och godkänna placeringen.

Om du är missnöjd med skolvalsplaceringen kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Hur du överklagar placeringsbeslut

Börja skolan

I god tid innan skolstart för höstterminen får du ett välkomstbrev från den skola som ditt barn kommer att börja i. Ta kontakt med skolan om du har några frågor.

Datum för terminer och lov

Senast uppdaterad:

Alla grundskolor

Här hittar du kommunens alla grundskolor. Du kan välja att se dem i en lista eller på en karta.

Lista med alla grundskolor

Karta med alla grundskolor 

Du är varmt välkommen att kontakta skolorna direkt för att få veta mer om verksamheten.

Ska du flytta till Botkyrka?

Om du ska flytta till vår kommun så ska du fylla i en ansökningsblankett som du hittar här på botkyrka.se från och med den 17 januari.

Den ifyllda blanketten skickar du till skolval@botkyrka.se tillsammans med en kopia på ett dokument där er kommande adress framgår. Det kan till exempel vara ett hyres- eller köpekontrakt eller en flyttanmälan.

Senast uppdaterad: