Öppna mobilmenyn

Skolvalet

Skolvalet 2021 gör du mellan den 18 januari och den 8 februari. Du kan inte söka innan 18 januari.

Om ditt barn är folkbokfört i Botkyrka kommun ska du som vårdnadshavare göra ett aktivt skolval.

Om du har ett barn som ska börja förskoleklass eller måste byta skola för att gå klart grundskolan kommer du att få hem information om hur du ansöker i början på januari per post.

Innan du söker

Förskoleklassen och grundskolan är obligatoriska skolformer. Det betyder att det är skolplikt för barn att gå tio läsår i skolan.

Du ska göra ett aktivt skolval om

  • ditt barn ska börja i förskoleklass
  • ditt barn redan går i en skola men måste byta skola för att gå klart resterande skolår i grundskolan.

Har du fler frågor eller behöver hjälp med skolvalet kan du kontakta medborgarcenter. Har du frågor om en specifik skola kan du kontakta skolan direkt.

Kontakta medborgarcenter

Söka skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i skola (kommunal eller fristående) i en annan kommun vänder du dig direkt till den skolan för att söka plats.

Du måste också anmäla ditt skolval i vår e-tjänst. Välj alternativet ”Övriga skolor (utanför Botkyrka kommun)” för att tala om för oss vilken skola ditt barn kommer att gå i.

Här finns mer information för dig som söker skola i annan kommun


Hitta skola

Det finns många alternativ för dig som ska välja förskoleklass och grundskola i Botkyrka. Det finnns närmare 30 kommunala och fristående grundskolor för elever i åldrarna 6–15 år som går i skolåren F–9.

De barn som, av olika skäl, inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan går i grundsärskola.

Alla grundskolor

Grundsärskolan

Att börja i förskoleklass

Verksamheten bygger på lek, social träning och förberedande språk- och matematikövningar. Förskollärarna arbetar nära lärare och fritidshemspedagoger. Barnen går i förskoleklassen minst tre timmar per dag, där skollunch ingår, och kan vara på fritidshem resten av dagen.

Kort om Botkyrkas grundskolor

I alla kommunala skolor finns fokus på att utveckla elevernas språk. Det gäller både det svenska språket och modersmålet för dem som är flerspråkiga. Skolorna arbetar också med att lyfta fram elevernas individuella styrkor och kreativitet i olika projekt, ofta i samarbete med arbetslivet. Det finns även skolor med en montessori pedagogisk och internationell inriktning samt musikklasser.

De flesta friskolor i Botkyrka har olika profiler, till exempel språkliga, pedagogiska eller religiösa.

Ansök

Skolvalet är öppet från och med 18 januari till och med 8 februari år 2021. Det är under den här perioden som du ska göra din skolvalsansökan. Avstår du från att göra ansökan om skola kommer ditt barn placeras i en skola där det finns platser kvar.

Det är viktigt att du samtidigt ansöker om fritidshemsplats och modersmålsundervisning.

Du gör ditt skolval via vår e-tjänst.  Enklast är att logga in med e-legitimation. Du kan också logga in med användarnamn. I e-tjänsten finns både kommunala grundskolor och friskolor.

E-legitimation får du via din bank. Användarnamn och lösenord ordnar du direkt i webbtjänsten. Kontakta medborgarcenter om du behöver hjälp.

Båda vårdnadshavarna måste logga in

Om det finns två vårdnadshavare måste båda logga in. Den ena vårdnadshavaren väljer tre skolor, fritidshem och eventuellt modersmålsundervisning. Sedan måste den andre vårdnadshavaren logga in och godkänna ansökan för att den ska bli aktiverad och färdig.

Om det finns två vårdnadshavare som inte är överens om vilka skolor man ska söka i skolvalet blir ansökan avslagen. Vårdnadshavarna måste då göra en ny ansökan och där vara överens. När ansökan är godkänd av båda vårdnadshavarna kommer barnet med i beräkningen av skolplats.

Kontakta medborgarcenter

Invänta placering

I början av april skickar vi ut placeringsbeslut till vårdnadshavarna via sms, e-post eller vanlig post. Kommunen tillämpar i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet vid antagningen.

Antagningsregler

Har du inte fått besked om ditt barns skolplacering senast den 1 maj kan du ringa medborgarcenter på 08-530 610 00 eller besöka ditt medborgarkontor. Du behöver inte logga in och godkänna placeringen.

Om du är missnöjd med skolvalsplaceringen kan du från och med den 1 juli ansöka om skolbyte i e-tjänsten. Du kan också överklaga till förvaltningsrätten om du inte är nöjd med placeringen.

Hur du överklagar placeringsbeslut

Börja skolan

I god tid innan skolstart för höstterminen får du ett välkomstbrev från den skola som ditt barn kommer att börja i. Ta kontakt med skolan om du har några frågor.

Datum för terminer och lov

Senast uppdaterad: 26 november 2020

Alla grundskolor

Här hittar du kommunens alla grundskolor. Du kan välja att se dem i en lista eller på en karta.

Lista med alla grundskolor

Karta med alla grundskolor 

Ska du flytta till Botkyrka?

Om du ska flytta till Botkyrka kan du göra en ansökan med vår e-tjänst. Du måste skapa ett användarnamn och lösenord innan du kan göra en ansökan. Klicka på "sök grundskola" i e-tjänstens huvudmeny. När du har fått inloggningsuppgifterna kan du logga in och skapa en ansökan.

Skicka in en kopia på ett dokument där er kommande adress framgår till skolval@botkyrka.se. Det kan till exempel vara ett hyres- eller köpekontrakt eller en flyttanmälan.

Ansök om grundskola