Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skolvalet

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass hösten 2024 eller måste byta skola för att gå klart grundskolan ska göra ett aktivt skolval i vår e-tjänst.

Gör skolvalsansökan för ditt barn mellan 16 januari - 6 februari.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

En glad flicka i skogen

Välja skola

Du som har ett barn som är fött 2018 som ska börja förskoleklass eller ett barn som måste byta skola för att gå klart grundskolan kommer att få ett brev i januari 2024 med information om hur du ansöker under skolvalsperioden 16 januari - 6 februari. Gäller dig som är folkbokförd i Botkyrka kommun.

Du som ännu inte bor här men som ska flytta hit kan läsa mer på sidan "Ska du flytta till Botkyrka?"

Lär känna de kommunala grundskolorna. Se skolornas presentationsfilmer

I filmerna träffar du våra elever, lärare och rektorer som berättar om hur det är att vara elev hos oss.

Innan du söker

Skolvalet inför skolstart hösten 2024 är öppet mellan 16 januari - 6 februari.

Förskoleklass och grundskolan är obligatoriska skolformer. Det betyder att det är skolplikt för barn att gå tio läsår i skolan.

Du ska göra ett aktivt skolval om

  • ditt barn ska börja i förskoleklass
  • ditt barn redan går i en skola men måste byta skola för att gå klart resterande skolår i grundskolan

Har du fler frågor eller behöver hjälp med skolvalet kan du kontakta medborgarcenter. Har du frågor om en specifik skola kan du kontakta skolan direkt.

Kontakta medborgarcenter

Söka skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i skola (kommunal eller fristående) i en annan kommun vänder du dig direkt till den skolan för att söka plats.

Du måste också anmäla ditt skolval i vår e-tjänst. Välj alternativet ”Övriga skolor (utanför Botkyrka kommun)” för att tala om för oss vilken skola ditt barn kommer att gå i.

Här finns mer information för dig som söker skola i annan kommun

Hitta skola

Det finns många alternativ för dig som ska välja förskoleklass och grundskola i Botkyrka. Det finnns närmare 30 kommunala och fristående grundskolor för elever i åldrarna 6–15 år som går i skolåren 0–9.

De barn som, av olika skäl, inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan går i anpassad grundskola.

Inför skolvalet brukar många grundskolor ha öppna hus. Det är ett bra tillfälle att få information om skolan, titta på lokalerna och träffa personalen.

Våra kommunala skolors presentationsfilmer hittar du på skolornas webbsidor nedan. I filmerna träffar du våra elever, lärare och rektorer som berättar om hur det är att gå i skolan och att jobba här. Du är varmt välkommen att kontakta skolorna direkt för att få veta mer om verksamheten.

Alla grundskolor

Anpassad grundskola

Att börja i förskoleklass

Verksamheten bygger på lek, social träning och förberedande språk- och matematikövningar. Förskollärarna arbetar nära lärare och fritidshemspedagoger. Barnen går i förskoleklassen minst tre timmar per dag, där skollunch ingår, och kan vara på fritidshem resten av dagen.

Kort om Botkyrkas grundskolor

I alla kommunala skolor finns fokus på att utveckla elevernas språk. Det gäller både det svenska språket och modersmålet för dem som är flerspråkiga. Skolorna arbetar också med att lyfta fram elevernas individuella styrkor och kreativitet i olika projekt, ofta i samarbete med arbetslivet. Det finns även skolor med internationell inriktning samt musikklasser.

De flesta friskolor i Botkyrka har olika profiler, till exempel språkliga, eller pedagogiska.

Ansök

Du ska ansöka om skola mellan 16 januari - 6 februari 2024. Det är under den här perioden som du ska göra din skolvalsansökan. Besked om vilken skola ditt barn får plats på får du i april.

Avstår du från att göra ansökan om skola kommer ditt barn att erbjudas placering i en skola där det finns platser kvar. I e-tjänsten finns både Botkyrkas kommunala grundskolor och friskolor.

Det är viktigt att du samtidigt ansöker om fritidshemsplats.

Du gör ditt skolval via vår e-tjänst. Enklast är att logga in med e-legitimation. E-legitimation får du via din bank.

Du kan också logga in med användarnamn. Kontakta medborgarcenter eller besök ett medborgarkontor om du behöver användarnamn och lösenord till e-tjänsten.

För dig med skyddad identitet

Brev med särskild ansökan som du ska fylla i skickas till dig i början på januari, men postutdelningen kan vara försenad. För att du ska vara säker på att ditt barn erbjuds placering via skolvalet så måste du ha skickat in ansökan senast 6 februari. Behöver du hjälp är du välkommen att besöka kommunens medborgarcenter. Det är viktigt att du tar med din ansökan som du fått hemskickad och att du besöker medborgarcenter senast 6 februari för att komma med i skolvalet.

Båda vårdnadshavarna måste logga in

Om det finns två vårdnadshavare måste båda logga in. Den ena vårdnadshavaren väljer tre skolor och eventuellt fritidshem. Sedan måste den andre vårdnadshavaren logga in och godkänna ansökan för att den ska bli klar.

Om det finns två vårdnadshavare som inte är överens om vilka skolor man ska söka i skolvalet blir ansökan avslagen. Vårdnadshavarna måste då göra en ny ansökan och där vara överens. När ansökan är godkänd av båda vårdnadshavarna kommer barnet med i beräkningen av skolplats.

Ansök om modersmålsundervisning

Önksar du att ditt barn ska läsa modersmål i skolan behöver du göra en ansökan om det.

Om ditt barn ska börja förskoleklass i höst måste du invänta placeringsbeskedet i april innan du ansöker om modersmålsundervisning. Du behöver veta vilken skola ditt barn fått plats på för att kunna göra ansökan om modersmål.

Om ditt barn redan har en skolplacering och måste byta skola för att gå klart grundskolan, kan ni ansöka om modersmålsundervisning redan nu.

Ansökan om modersmålsundervisning gör du häreller i Edlevo-appen som du laddar ner via Google Play eller App Store.  

Mer om modersmålsundervisning kan du läsa här. 

Har du eller ditt barn skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer ansöker du om modersmålsundervisning hos den skolan ditt barn får placering på när ni fått placeringbesked. 

Invänta placering

I mitten av april skickar vi ut placeringsbeslut till vårdnadshavarna via sms, e-post eller vanlig post. Kommunen tillämpar i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet vid antagningen.

Antagningsregler

Har du inte fått besked om ditt barns skolplacering senast den 1 maj kan du ringa medborgarcenter på 08-530 610 00 eller besöka ditt medborgarkontor. Du behöver inte logga in och godkänna placeringen.

Om du är missnöjd med skolvalsplaceringen kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du behöver göra din överklagan inom tre veckor efter att du fått besked om skolplacering.

Hur du överklagar placeringsbeslut

Börja skolan

I god tid innan skolstart för höstterminen får du ett välkomstbrev från den skola som ditt barn kommer att börja i. Ta kontakt med skolan om du har några frågor.

Datum för terminer och lov

Ska du flytta till Botkyrka?

Om du ska flytta till vår kommun kan du göra din skolansökan i vår e-tjänst eller så kan du fylla i en ansökningsblankett. Den ifyllda blanketten skickar du till skolval@botkyrka.se

De är viktigt att du bifogar en kopia på ett dokument där er kommande adress framgår. Det kan till exempel vara ett hyreskontrakt eller flyttanmälan. Dokumentet ska skickas in till oss oavsett om du gör din ansökan via e-tjänsten eller på en blankett.

Behöver ditt barn skolskjuts?

Valet av skola påverkar möjligheten att få skolskjuts. Om skolskjuts behövs till höstterminen behöver ansökan göras senast 1 maj.

Information om regler för skolskjuts och ansökan

Senast uppdaterad:

Alla grundskolor

Här hittar du kommunens alla grundskolor.

Lista med alla grundskolor

Du är varmt välkommen att kontakta skolorna direkt för att få veta mer om verksamheten.

Senast uppdaterad: