Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Kassmyraskolan

På Kassmyraskolan möts eleverna av en välkomnande atmosfär, här tar vi vara på varandras styrkor och olikheter för att tillsammans skapa förutsättningar för ett lärande för livet. Vi vill att varje elev ska möta framtiden med tro till sin egen förmåga.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tumba

Årskurs: F–6, anpassad grundskola 1-6

Elever: 520 st

Statistik

Kassmyraskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 91 7 85 85
2022 91 7 95 94

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Kassmyraskolan ingår i rektorsområde Tumba södra gemensamt med Broängsskolan och tillsammans är vi kommunens största skolenhet. På Tumba södra strävar vi efter att varje elev ska uppleva trygghet och studiero. För att uppnå detta är vi en del av kommunens våldsförebyggande arbete ”TÅGET” som sker i samarbete med socialtjänsten. Tumba södra arbetar även aktivt med skolgårdslära för att skapa meningsfull rastverksamhet.

Tumba södra är stolta över att ha nästintill hundraprocentig lärarbehörighet. Dessutom har rektorsområdet 13 förstelärare som utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund driver skolutveckling tillsammans med skolledning. Detta samarbete har lagt grund för den digitala utvecklingen på skolorna där vi nu kan erbjuda en digital enhet till varje elev redan från åk 1.

Anpassad grundskola

I Kassmyraskolan har vi anpassad grundskola för elever som läser ämnen i åk 1–6. Den anpassade grundskolan delar givetvis Kassmyraskolans vision om att vi ska finnas till för eleven och skapa en utbildning som gör att att varje elev ska kunna möta framtiden med tro till sin egen förmåga. Verksamheten är integrerad i Kassmyraskolan och klasserna består av cirka åtta elever, två elevassistenter och en klasslärare.

Hitta hit

Kassmyraskolan ligger på Sälgvägen 10 i Tumba.

Kassmyraskolan i Google maps

Vi ser till ditt barns bästa och gör maximalt vad vi kan för att ditt barn ska få det så bra som möjligt, oavsett förutsättningar.

Emil Koplimaa, förstelärare åk 1-3

Mer fakta om Kassmyraskolan

Kassmyraskolan med anor från mitten av 1960-talet byggdes om vid millennieskiftet och är nu en F-6 skola inklusive fritidshem F-3 samt anpassad grundskola för 1-6. Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och speciallärare. Ett av uppdragen för elevhälsoteamet är att hjälpa pedagoger att redan i förskoleklass identifiera och stöta elevers läsutveckling.

Kassmyraskolan ligger inbäddad i ett villa- och radhusområde i södra Tumba med direkt närhet till skog och Kassmyrasjön. Den naturnära miljön med många svenska skogsträd inbjuder till lek och kan även användas i undervisningssyfte.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Carina Norberg
Kassmyra anpassade grundskola
carina.norberg@botkyrka.se
072-524 38 50

Expedition
Anette Engstedt
kassmyraskolan@botkyrka.se
08-530 637 40

Biträdande rektor
Omar Azzawi
Åk 4–6
omar.azzawi@botkyrka.se
072-596 68 38

Biträdande rektor
Ulrica Sundin
Åk F–3, Kassmyra fritidshem
ulrica.sundin@botkyrka.se
070-889 20 80

Besöksadress
Sälgvägen 10

Postadress
147 33 Tumba

Karta
Kassmyraskolan i Google maps

Sociala medier
Kassmyraskolans Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Kassmyraskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Kassmyraskolan

Välkommen att söka till Kassmyraskolan, här möter varje elev framtiden med tro till sin egen förmåga.

Senast uppdaterad: