Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Syrenen 1 och 14

Nu prövas möjligheten att bygga ut ett tempel i Tullinge. En utbyggnad bedöms passa väl in i områdets stads- och landskapsbild, som idag mestadels utgörs av enbostadshus på en till två våningar.

Bakgrund

Detaljplan för kvarteret Syrenen, Tullinge villastad, Botkyrka kommun, Stockholms län (45-23) från 1996-05-14 gäller för området. Fastigheterna är planlagda för friliggande hus i två våningsplan. Största byggnadsarea är 200 kvm, var av för uthus 40 kvadratmeter för varje fastighet. Minsta tomtstorleken är 1000 kvadratmeter. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att i ett förslag till ny detaljplan pröva möjligheten att bygga ut ett större tempel än dagens byggnad, till 500 kvadratmeter byggnadsarea från dagens ca 200 kvadratmeter, och ändra markanvändning från bostäder till centrumändamål, så att permanent bygglov kan ges.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag den 5 maj 2022 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

OBS! Beslut om samråd är framskjutet. Vid beslut om samråd kommer samrådsperioden att anslås. Kommunen tar inte emot samrådssynpunkter förrän samrådsperioden börjar.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: