Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Andra planer och program

  • Välkommen till Södra Porten!

    Företagsverksamheten i Botkyrka har en lång och stolt historia och näringslivet i Botkyrka är fortfarande väldigt framgångsrikt. Med Södra Porten fortsätter vi den utvecklingen in i framtiden.

  • Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

    Utvecklingsprogrammmet för Hallunda-Norsborg beslutades av kommunfullmäktige år 2018.

  • Planprogram för Hallundavägen

    Kommunen har tagit fram ett program till detaljplan som visar hur de centrala delarna av Hallunda-Norsborg kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga vistelsevärden som upplevs som trygg och befolkad både dagtid och kvällstid.