Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

    SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Freinetskolan Kastanjen

Årskurs: F – 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 200
Inriktning: Freinetpedagogik

 Freinetskolan Kastanjen är en F-9-skola med förskola. Skolan ligger i Slagsta, mitt i naturen med närhet till Mälaren vilket ger oss goda möjligheter till uteaktiviteter och att använda verkligheten omkring oss som lärobok. Vi tror på nyfikenhet och att alla vill lära, oavsett om det är på skolan, i naturen, i staden eller på internet. Vi arbetar med freinetpedagogik som grund, vilket betyder att vi låter estetiska lärprocesser och tematiskt arbetssätt genomsyra undervisningen. Elevinflytande, ansvar och demokrati är andra viktiga inslag.

Eleverna har tillgång till moderna och traditionella verktyg för lärande. I årskurs 6-9 har vi chromebooks för alla elever och de yngre eleverna har tillgång iPads och datorer i undervisningen.

Lust att lära är en viktig del av vår pedagogik, vilket märks i elevernas sökande efter nya kunskaper både då det gäller faktakunskaper, att utveckla sitt kreativa skapande och att utvecklas som person. Vi tror på att lärande sker bäst, när skolan upplevs som rolig och meningsfull.

Kastanjen är en liten skola och klasserna små, vilket bidrar till en familjär känsla, där elever i alla åldrar känner varandra och arbetar tillsammans och det finns gott om vuxna som ser alla elever. Det skapar en trygg inlärningsmiljö och goda möjligheter att utvecklas efter vars och ens egna förutsättningar.

 

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns skolgång och kan till exempel se närvaro, schema, resultat, skolans matsedel och rapportera frånvaro.

Om Vklass

Logga in i Vklass

Kontakt

Rektor
Maria Nordheden Gard
08-531 796 98

Besöksadress
Slagsta Gårdsväg 2

Postadress
145 74  Norsborg

Webbplats
Freinetskolan Kastanjen

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: