Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Områdesarbete som utgår från stadsdelens behov

Botkyrka kommun arbetar med områdesutveckling, vilket innebär att vi tar hänsyn till varje stadsdels unika behov. Botkyrkas stadsdelar ser olika ut och har olika drivkrafter för sin utveckling. För att på ett bra sätt kunna styra, påverka och stödja utvecklingen i varje stadsdel har kommunen tagit fram lokala utvecklingsprogram.

Botkyrka kommuns områdesstrateger

Utvecklingsprogrammen visar kommunens vilja och ambitioner för en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod. Ett längre perspektiv ger bättre förutsättningar att prioritera och samordna kommunens utvecklingsinsatser i stadsdelen, särskilt när det behövs ett långvarigt och tålmodigt arbete för att nå resultat.

Områdesstrategen kan bistå med kunskap om stadsdelen

Varje stadsdel har en områdesstrateg som ansvarar för att samordna genomförandet av de lokala utvecklingsprogrammen. Områdesstrategen ansvarar också för att ta fram en årlig analys av läget i stadsdelen, tillsammans med olika samverkanspartners. Analysen utgör ett av flera kunskapsunderlag till förvaltningars och nämnders verksamhetsplaner och mål och budget. Områdesstrategen bistår även dialogkommissionen, som är Botkyrkas ambulerande medborgardialog, med kunskapsunderlag inför varje ny dialogperiod.

Samverkan viktigt i områdesarbetet

Områdesstrategen har en god lokalkännedom och en kontinuerlig samverkan med områdets skolor, fritidsverksamheter, kommunala förvaltningar, föreningar, näringsliv och boende mfl. En viktig del i områdesstrategens arbete är att underlätta för Botkyrkabornas delaktighet i utvecklingen av stadsdelen.

En viktig samverkansgrupp är den lokala nätverksgrupp som finns i varje stadsdel. Nätverksgruppen tar årligen fram en lokal handlingsplan för utvecklingsarbetet inom respektive stadsdel. Alla som deltar i nätverksgruppen har del i genomförandet, men områdesstrategen ansvarar för samordningen.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakta områdesstrategerna

Alby
Nathan Öhrn
Telefon: 072-450 97 91
E-post: nathan.ohrn@botkyrka.se

Fittja
Parvaneh Sharafi
Telefon: 070-889 18 98
E-post: parvaneh.sharafi@botkyrka.se

Hallunda-Norsborg
Parvaneh Sharafi
Telefon: 070-889 18 98
E-post: parvaneh.sharafi@botkyrka.se

Tullinge
Emilia Duvsjö
Telefon: 0722337460
E-post: emilia.duvsjo@botkyrka.se

Tumba och Grödinge
Paola Masdeu Vaerlien
Telefon: 070-886 11 49
E-post: paola.vaerlien@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: