Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Områdesarbete som utgår från stadsdelens behov

Botkyrka kommun arbetar med områdesutveckling, vilket innebär att vi tar hänsyn till varje stadsdels unika behov. Botkyrkas stadsdelar ser olika ut och har olika drivkrafter för sin utveckling.

Områdesstrategen kan bistå med kunskap om stadsdelen

Områdesstrategen har en god lokalkännedom och en kontinuerlig samverkan med områdets skolor, fritidsverksamheter, kommunala förvaltningar, föreningar, näringsliv och boende mfl. En viktig del i områdesstrategens arbete är att underlätta för Botkyrkabornas delaktighet i utvecklingen av stadsdelen. Områdesstrategen bistår även dialogkommissionen, som är Botkyrkas ambulerande medborgardialog, med kunskapsunderlag inför varje ny dialogperiod.

Samverkan viktigt i områdesarbetet

En viktig samverkansgrupp är den lokala nätverksgrupp som finns i varje stadsdel. Nätverksgruppen tar årligen fram en lokal handlingsplan för utvecklingsarbetet inom respektive stadsdel. Alla som deltar i nätverksgruppen har del i genomförandet, men områdesstrategen ansvarar för samordningen.

Senast uppdaterad:

Kontakta områdesstrategerna

Alby
Gabriela Dominguez
Tel: 072-450 97 91
E-post: gabriela.dominguez@botkyrka.se

Fittja
Karima Benali
Telefon: 070-188 35 95
E-post: karima.benali@botkyrka.se

Hallunda-Norsborg
Parvaneh Sharafi
Telefon: 070-889 18 98
E-post: parvaneh.sharafi@botkyrka.se

Tullinge
Emilia Duvsjö
Telefon: 0722337460
E-post: emilia.duvsjo@botkyrka.se

Tumba och Grödinge
Mina Balendran
Telefon: 076-697 66 83
E-post: mina.balendran@botkyrka.se

Senast uppdaterad: