Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Riktlinjer

Kommunens olika riktlinjer är användbara underlag för förskolor, enskilda förskollärare, barnskötare och arbetslag samtidigt som de också har betydelse för hela förskoleenheters strävan mot kvalitativ och likvärdig utbildning.

En pojke och en flicka sitter inomhus och leker glatt.
 • Placering och vistelsetider

  Regler för placering på förskola, vistelsetider och ledighet.

 • Lärmiljö

  Förskolan ger ditt barn de goda förutsättningar det behöver för att lyckas i skolan.

 • Trygghet och studiero

  Här kan du läsa mer om trygghet i förskolan, skolan och gymnasiet. Här hittar du också våra riktlinjer.

 • Språkutvecking

  I varje förskola ska pedagogerna i förskolan anpassa aktiviteter, arbetssätt och miljö utifrån barnens behov. Det ska underlätta barnens språkliga utveckling i flera steg.