Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om EU-valet (Europaparlementsvalet) med svar.

Om EU-valet

Förtidsröstningen börjar den 22 maj, 18 dagar innan valdagen.

Valdagen är den 9 juni.

Rösträtt i val till Europaparlamentet har du som:

  • fyller 18 år senast på valdagen
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, alternativt är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Valet handlar om att välja vilka du vill ska försvara dina intressen i EU. Europaparlamentets ledamöter stiftar inte bara nya lagar utan röstar också om nya handelsavtal, granskar de andra EU-institutionerna, kontrollerar hur EU:s pengar används och utreder specifika frågor.

Genom att rösta i EU-valet utnyttjar du din demokratiska rätt att delta i beslut om Europas framtid och ger parlamentet legitimitet att utföra sina uppgifter.

EU-valet är vart femte år och är det största valet i världen som hålls i flera länder samtidigt.

Vart femte år.

Valmyndigheten har tagit fram en kalender med alla viktiga datum för partier, medborgare och berörda myndigheter. Du hittar den här: Europaparlamentet | Valmyndigheten

 

Det är de nationella politiska partierna som ställer upp i valet, men så snart ledamöterna blivit valda går de flesta med i en politisk grupp över landsgränserna. De flesta nationella partier är också anslutna till ett alleuropeiskt parti.

Läs mer om partigrupperna: Valet (europa.eu)

Efter valet röstar Europaparlamentet om vem som ska bli ny ordförande för Europeiska kommissionen, EU:s regering. Dessutom röstar parlamentet ja eller nej till kommissionen i dess helhet

Om du inte hittar svar på dina frågor här på Botkyrkas hemsida så kan du läsa mer på Valmyndighetens hemsida: www.val.se. Där står vad som gäller i hela landet, inklusive Botkyrka.

Så röstar du på valdagen

Vallokalerna har öppet 08.00–21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Det preliminära resultatet visas på www.val.se.

Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00 och 21.00. Klockan 21.00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Här kan du läsa mer om hur det går till på valdagen.

Ett preliminärt valresultat publiceras samma natt på val.se.

Röstkorten skickas ut senast den 22 maj till bosatta i Sverige.

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt i. Röstkortet innehåller också information om din vallokals adress och öppettider.

Om du röstar i din vallokal på valdagen behöver du inte ditt röstkort, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal. Om du däremot förtidsröstar behöver du röstkortet.

Oavsett var du röstar behöver du kunna legitimera dig, ta därför med en id-handling.

Utgångna id-handlingar kan godtas men i första hand bör man ha en giltig id-handling. Det sker en bedömning i vallokalen. Det finns ingen särskild gräns för hur länge en utgången id-handling kan godtas, men röstmottagaren måste göra en noggrann bedömning och då är exempelvis bildens likhet viktig. Om namn och födelsedatum stämmer med röstlängden (alternativt röstkort i röstningslokaler), och fotot på legitimationen uppenbart överensstämmer med personen som ska rösta, så bör detta kunna godtas och väljaren tillåtas att rösta.

Nej. Folkbokföringen ligger till grund för rösträtten. Alla som blir folkbokförda i Sverige får ett personnummer.

För att ha rösträtt i svenska val måste du vara, eller någon gång ha varit, folkbokförd i Sverige. Det går inte att bli folkbokförd i Sverige utan att ha ett pesonnummer.

Rösträtt och personnummer hänger alltså ihop och personer som har ett samordningsnummer får inte rösta i svenska val.

Du kan läsa mer om samordningsnummer och personnummer på Skatteverkets webbplats.

För dig som inte kan rösta på valdagen

Förtidsröstningsperioden börjar den 22 maj, 18 dagar innan valdagen. Du kan förtidsrösta vart du än befinner dig i Sverige. Lokaler för förtidsröstning hittar du här på vår hemsida och på Valmyndighetens hemsida när det är val.

Ta med ditt röstkort när du ska förtidsrösta. Om du inte kan ta med ditt röstkort kan de skriva ut ett nytt åt dig i lokalen, men ta helst med.

Förtidsrösten skickas tillsammans med ditt röstkort i ett fönsterkuvert till din vallokal. Adressen till vallokalen står på röstkortet som du lämnar till röstmottagaren. I vallokalen öppnar röstmottagarna fönsterkuvertet och markerar i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger röstkortet åt sidan och valkuverten i valurnorna när röstningen har avslutats.

Om du har förtidsröstat och ångrar dig kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Om din förtidsröst har kommit till vallokalen får du tillbaka den av röstmottagarna.

Du kan inte ångerrösta om du redan röstat i din vallokal.

Du som inte kan ta dig till en vallokal på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning eller om du inte själv kan ta dig till en vallokal kan rösta med bud.

Budet kan vara en anhörig till dig (partner, dina eller partnerns barn, barnbarn samt dina föräldrar eller syskon), eller om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig.

OBS! Du kan inte brevrösta från Sverige om du inte kan ta dig till vallokal, brevröster tas endast emot från utlandet!

Alla som vill förtidsrösta måste ha ett röstkort för att kunna göra det. Om du till exempel saknar folkbokföringsadress eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt, ett så kallat dubblettröstkort. Det gäller också utlandssvenskar som vill rösta i Sverige.
Om man inte har ett röstkort med sig till förtidsröstningslokalen så ska man kunna få ett dubblettröstkort utskrivet på plats. Man kan även kontakta medborgarcenter i Botkyrka kommun, länsstyrelsen eller Valmyndigheten för att få ett dubblettröstkort utskrivet. Väljare behöver uppge sitt namn och personnummer för att få ett dubblettröstkort utskrivet.

Rösten får göras i ordning tidigast den 16 maj och senast på valdagen. Rösten måste lämnas in till en förtidsröstningslokal. Förutom budet måste väljaren även ha ett vittne närvarande som intygar att processen går rätt till. Väljare som inte kan lämna hemmet på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan lämna sin röst i bostaden eller där hen befinner sig och budet transporterar sedan rösten till en röstningslokal.

En budröst får göras i ordning från och med den 16 maj. Vid ordinarie val till riksdagen och till region- och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet får en budröst göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen.

I dessa fall finns det något som kallas för ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på något röstmottagningsställe. Väljaren kan lämna sin röst i bostaden eller där hen befinner sig. Ambulerande röstmottagning är en del av förtidsröstningen och samma regler gäller angående hjälp och tystnadsplikt för röstmottagare.

Skillnaden mot budröstning är att väljaren som är i behov av ambulerande röstmottagning inte har tillgång till vittne och bud och kan behöva mer hjälp med att ställa i ordning sin röst.

Rösta i mobil enhet

Botkyrka kommun vill ge väljarna goda möjligheter att rösta. De mobila enheterna fungerar som ett komplement till kommunens fasta förtidsröstningslokaler. De mobila enheterna är minibussar som besöker olika platser i kommunen det kan tillexempel vara en skola, en idrottsplats eller en föreningslokal.

Botkyrka kommun har två mobila enheter (minibussar) som stannar på olika platser under hela förtidsröstningsperioden.

Alla som är röstberättigade är välkomna att förtidsrösta i Botkyrka kommun.

Här hittar du information om datum, plats och tid på när den mobila enheten stannar i närheten av dig. Ytterligare information om vallokaler och val - och förtidsröstningslokaler hittar du även på valmyndigheten.se

Legitimation för att identifiera dig och röstkort för att rösta. Har du tappat bort ditt röstkort som du fått via posten skriver personalen i förtidsröstningslokalen ut ett nytt dubblettröstkort åt dig. Du kan även ringa medborgarcenter eller Valmyndigheten för att få ett nytt dubblettröstkort

Ingenting. Om du missar den mobila enheten är du varmt välkommen att rösta i någon av kommunens förtidsröstningslokaler eller på själva valdagen.

OBS! om du väljer att rösta på valdagen är det viktigt att du går till den vallokal som står på ditt röstkort.

Skillnaden är att de ordinarie förtidsröstningslokalerna är på samma plats under hela förtidsröstningsperioden. De mobila enheterna är rörliga och platsen varierar enligt ett schema. De mobila enheterna är en del av förtidsröstningen och samma regler gäller angående hjälp och tystnadsplikt för röstmottagare.

Ja! Förtidsröstningen är öppen för alla och du kan välja att besöka vilken förtidsröstningslokal som helst i hela Sverige.

OBS! Om du väljer att rösta på valdagen är det viktigt att du går till den vallokal som står på ditt röstkort. Vänligen kontakta medborgarcenter om du inte vet vilken vallokal du ska rösta i.

Om du har frågor eller funderingar om de mobila enheterna är du välkommen att höra av dig till kommunens medborgarcenter genom att ringa till telefonnummer: 0853061000.

Rösta utanför Botkyrka

Du som befinner dig utomlands under valperioden kan antingen brevrösta eller rösta på svenska ambassader och konsulat. Tidigast den 16 maj kan man rösta på ambassader och konsulat.

Brevröster kan som tidigast skickas den 25 april. Du kan beställa materialet för brevröstning.

OBS! Du som bor i Sverige kan ej brevrösta.

Du får brevrösta från den 25 april. Brevröster får göras i ordning tidigast 45 dagar före valdagen. OBS! Du som bor i Sverige kan ej brevrösta.

Röstberättigade kan tidigast rösta den 16 maj på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid.

Ja. Senast den 25 april ska utlandsröstkort komma fram med posten till röstberättigade som har utvandrat.

Den 10 maj är sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden. Det är också sista dag att begära att bli borttagen från den svenska röstlängden för dem som vill rösta i något annat EU-land.

Om röstningsprocessen

Du kan göra en intresseanmälan för att arbeta med valet.

Du kan också maila till val@botkyrka.se

Det är länsstyrelserna runt om i landet som genomför den slutliga rösträkningen.

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm om du vill arbeta som rösträknare. Om du vill jobba som rösträknare i Botkyrka kan du också anmäla ditt intresse här.

Nej, det är röstmottagaren i vallokalen som ska stoppa ner valkuvertet i valurnan. Orsaken är att bara en röst per väljare ska läggas ner i valurnan.

Att röstmottagaren lägger ner rösten är ett säkert system mot valfusk och misstag.

Du måste inte personrösta, du kan välja att bara rösta på parti.

Om du inte kryssar för en person blir din röst en röst på partiet.

Det bästa är att skriva hela partinamnet så tydligt som möjligt.

En blank valsedel godkänns om röstmottagarna kan tyda vilket partinamn som väljaren skrivit. Väljaren kan skriva med versaler, gemener eller skriva vanliga partiförkortningar.

När ett valkuvert läggs ner i valurnan görs en markering i röstlängden vid väljarens namn.

Länsstyrelsen kontrollräknar och räknar personröster. Detta arbete påbörjas den 10 juni, dagen efter valdagen. Kommuner lämnar in sina röster till länsstyrelsen inför denna rösträkning.

Generellt om valet

Mandat kallas den plats eller de platser som ett parti får när ett val har räknats samman. Den platsen får partiet för att representera dem som röstat på partiet i politiska frågor.

Ett proportionellt valsystem betyder att mandaten, platserna, fördelas i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Valet till Europaparlametet är proportionellt. Om ett parti till exempel får 20 procent av rösterna i ett land, ska partiet också få ca 20 procent av mandaten.

Ledamot kallas bland annat en person som har tilldelats eller valts att representera en grupp människor i ett beslutande organ, som exempelvis riksdagen, region- och kommunfullmäktige eller Europaparlamentet.

Personer som har rösträtt i ett val är också valbara och kan ställa upp i ett val. För att kandidera måste man antingen vara nominerad av ett parti, eller själv samtycka till kandidatur för ett parti som har en öppen lista.Behöver bli nominerad eller samtycka. Läs mer på val.se

I valet den 26 maj 2019 röstade knappt 4,2 miljoner av närmare 7,6 miljoner röstberättigade personer i det svenska Europaparlamentsvalet, vilket gav ett valdeltagande på 55 procent. I de tre senaste valen till Europaparlamentet har det svenska valdeltagandet varit högre än EU:s genomsnitt.

Valdeltagandet 2019 i Botkyrka var 43,9 procent ( 0,9 procent mindre än i föregående Europaparlamentsval). Toalt antal röster som kom in i kommunen var 25 888 stycken.

Totalt i hela landet ökade valdeltagandet med 4,2 procent till 55,3 procent.

Senast uppdaterad:

En man och en kvinna står leendes framför en EU-flagga.

Fick du inte svar på din fråga? Välkommen att höra av dig till oss!

Välkommen att höra av dig till Botkyrka kommuns medborgarcenter med dina frågor.

Telefon: 08 530 610 00
E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Du kan också chatta med oss på kontorstid. Du hittar chatten på startsidan (här på botkyrka.se).

Senast uppdaterad: