Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Trygghet och säkerhet

I Botkyrka vill vi att alla ska känna sig trygga i sin vardag. Här hittar du information om krisberedskap och om kommunens trygghetsarbete.

Trygghetsskapande arbete

Krisberedskap

 • Civilt försvar

  Civilt försvar handlar om samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Det är en verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilliga organisationer.

 • Din krisberedskap

  Så är du är en del av Sveriges och Botkyrkas krisberedskap.

 • Om kriget i Ukraina

  Kriget i Ukraina väcker oro och frågor hos många medborgare i Sverige. Här har vi samlat information om vilken beredskap som finns tillgänglig för dig och var du kan vända dig om du har frågor.

 • Skyddsrum i Botkyrka

  Här hittar du var det finns skyddsrum i Botkyrka.

 • Särskild organisation för krishantering

  Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.

112-appen

Får information om händelser i ditt närområde och dela din position när du ringer 112.

Råd till privatpersoner från MSB

Råd som riktar sig till dig som privatperson inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet, naturolyckor och kriser.